Rökare


2017-10-16Skylttjänare?

En gång i tiden, det måste vara mycket mycket länge sedan sägs det att det på skolgårdar runt om i landet fanns något som kallades rökruta. 
Där kunde de elever som hade tillstånd av pappa och mamma få röka under skoltid både på högstadiet och på gymnasiet. Tanken var väl att de som inte rökte skulle slippa att utsättas för rök eller att lärarna lättare skulle hålla koll på rökarna.
Men det var länge länge sedan. 1993 kom en röklag som bland sina första bestämmelser slog fast:

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

2 § Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem

Så långt innan vi föddes var det förbjudet att röka på skolgårdar- alltid. Sedan många år har lagen och verkligheten i direkt gått hand i hand. Skolans rökare har hittat alla möjliga platser på skolgården att dra i sig sin kära rök. Under de senaste åren har en rökruta skapats mitt på skolgården där elever röker helt öppet för att ingen sagt åt dem och på eftermiddagaen kommer andra, utifrån och fortätter. På ondagen skruvades två skyltar upp som upplyste om rökförbudet och det tycktes hjälpa. Ingen rökte under torsdag och fredag. Det skall kanske sägas att det spöregnade båda dagarna.
Vi får se om rökarna respekterar skolgården som en rökfri plats. 

PS. Vid lunchtid på måndagen började "rökrutan" åter att användas av skolans rökare. Av någon underlig anledning satte de sig inte på de två bänkar som fått rökförbudsskyltar utan på de två som saknade dessa.