Myndig idag


2017-11-09


Vasaakademi har funnits i 18 år

Den 11.11.1999 bildades Vasaakademi. Det var till en början en liten grupp som hade en önskan om att sprida kunskap om Vasaskolan antiqua et hoderna alltså om skolan i historien och idag. Det började med en webbsida och en jubileumsbok till skolan 450-årsjubileum 2007. Webbsidan som låg inom kommunen har slarvats bort av kommunen och är under rekonstruktion. Under senare år har Akademin haft en sida på Facebook med små notiser från skolan historia. Besök den gärna. Även denna tidning har Akademin att tacka för många artiklar och flera utgivningar i serien Opuscula Regii Gymnasii Gevaliensis är på gång.


Vi gratulerar på myndighetsdagen

PS. Devisen Semper supra betyder ungefär: Alltid på topp

Akademins första opuscula (småskrift)
Akademins första opuscula (småskrift)