Svårare att få höga betyg i framtiden?


2017-11-22


Nya bestämmelser om nationella prov

Gymnasieministern Anna Ekström har antytt det länge men har nu sagt att det skall gälla. Betygen  på de nationella proven skall få mycket större betydelse för kursbetygen i framtiden. Skälen är betygsinflation och bristande likvärdighet i landet säger ministern. 
Hon hade inte mer än uttalat sitt beslut innan protesterna kom från Friskolornas riksförbund och Lärarförbundet och tveksamheter från Lärarna Riksförbund. Samtidigt som de nationella proven skall få större betydelse erkänner hon, det Vasaskolans lärare påpekat, att en mängd kunskaper och färdigheter som finns i kurskriterierna inte mäts i de nationella proven och därför kan de inte på samma sätt som de tidigare gamla så kallade centrala proven användas för betygssättning. De nationella proven är en del i utvärderingen av eleverna.

Vasa vinnare eller förlorare 
Om utbildningsministerna skulle dra sina åsikter in absurdum alltså låta de nationella proven bestämma betygen vilket inte kommer ske på många år, men vi leker med tanken, hur skulle det påverka Vasaskolans elever? Om vi gör dettta tankeexperiment med förra årets resultat i jämförelsen mellan batyg på nationella prov och betyg på kursen blir resultatet chockerande.

Skolverkets senaste jämförelse mellan prov på nationella prov och betyg. (Inom parentes förra året.) Källa: Skolverkets databas Siris
Skolverkets senaste jämförelse mellan prov på nationella prov och betyg. (Inom parentes förra året.) Källa: Skolverkets databas Siris

Som framgår av tabellen är skillnaden mellan provresultat och betyg ökat kraftigt  i förhållande till året innan. I engelska5 får 65% samma betyg 21 % ökar. I den följande kursen får färre än hälften sitt provresultat och 42 % höjer sitt betyg. De flesta som får säkta betyg får det i engelska och en övervägande av dem är pojkar.
I matematik1 får 60-65 % samma betyg som på de nationella proven medan 30-35% år höjda betyg och i stort sett får inga säknta betyg. Även i detta ämne är det det flickornas betyg som höjs betydligt oftare än pojkarnas.
I svenska 1 får hälften samma betyg som på provet  medan 41 % får högre även här en större andel flickor. I svenska 3 får bara 30% samma som provresultatet medan 61% höjer sitt betyg och här var det en aning större andel pojkar som höjde.

Skulle man utgå från provresultatet och betygsätta efter detta skulle en stor del av Vasaskolans elever få sänkta betyg. Även om gymnasieministern uttalat att provresultaten skall bli viktigare för betygssättningen kommer det behövas mycket arbete innan hon kan se resultat för som skolans lärare sagt proven mäter bara delar av kursen och hur skulle det se ut om bara en del av kursen skulle vara viktig - då får man skriva om betygskriterierna för det dem lärarna skall följa och följer.

Anna Ekström, gymnasieminister
Anna Ekström, gymnasieminister