Samarbete mellan
Hestrafors IF och Bollebygds IF


Christer Falk 2018-01-26

Bilden från en match mellan Bollebygds IF och Hestrafors IF i maj 2008.
Bilden från en match mellan Bollebygds IF och Hestrafors IF i maj 2008.

Från och med 2018 så kommer Bollebygds IF och Hestrafors IF att samarbeta på hela ungdomssidan inom fotbollssektionen upp till juniorerna.

Syftet med samarbetet är att attrahera och skapa förutsättningar för traktens ungdomar till ett aktivt idrottande. Syftet är också att bibehålla och utveckla våra befintliga medlemmar och på så sätt få en större bredd som i förlängningen möjliggör starka representationslag inom dam och herr.

Första steget
Under ledarmötet den 18/1 togs första steget i denna nya konstellation. Lagledare från respektive klubb fick då chansen att tillsammans göra en inventering av spelarunderlaget för att se hur lagen skall se ut i respektive ålderskategori under 2018.

Nästa steg
Nästa steg är att vi har en gemensam ledarträff den 16/3 för att förbereda och planera säsongen tillsammans. Styrelserna i Bollebygds IF och Hestrafors IF, tillsammans med den arbetsgrupp som utsetts, kommer nogsamt att följa upp, informera och lösa de praktiska utmaningar som alltid uppstår i en uppstart.

Fånga upp tankar
För att fånga upp alla medlemmars tankar och funderingar i denna processen, så kommer arbetsgruppen att ha med en representant från ungdomssidan i respektive klubb. Vi kommer fortlöpande informera om vad som händer och hur samarbetet utvecklas på våra respektive föreningars hemsidor och andra ”sociala medier”.

Frågor/tankar
Har ni några frågor eller tankar och funderingar så är ni välkomna att maila in dem till oss - hestraforsif@telia.com eller bollebygds.idrottsforening@telia.com
Vi hoppas på ett framgångsrikt och utvecklande samarbete under 2018 för våra ungdomar!

Anders Simonssson