Hur många har sökt till Vasaskolan?


2018-03-16


Det har nu gått en månad sedan niornas val avslutades och Gevaliensis har på omvägar äntligen fått siffrorna som beskriver valet. 68 elever har valt estetiska programmet som får ses som en framgång och alla inriktningar har goda söksiffror. Noteras kan att dansinriktningen ökat antalet sökningar rejält. Det finns ett 20-tal lediga platser kvar några på alla inriktingar.
Även humanisterna har fått fler sökanden en förra året, inte långt ifrån en fördubbling. Även där finns några platser kvar inför omvalsperioden.
Naturvetarna har som vanligt många sökande och endast några få platser finns kvar att söka.
Samhällsvetarna är något färre än förra året men har många sökande och är det proagram som har flest sökande. Även här finns platser kvar att söka.

Under detta år har Falun skött intagningen vilket gjort att denna kommunala verksamhet blivit mindre transparant än tidigare och vi har haft stora problem att få fram dessa uppgifter. Här måste förvaltningen se över sina rutiner eller varför inte ta tillbaka verksamheten till Gävle för om det möjligen blivit billigare har kvalitén och närheten blivit mycket sämre.