Vägkorset är fantastiskt 
– det är alla överens om – men det kostar


Christer Falk 2018-04-11

Fullsatt i församlingshemmet när kyrkan bjöd in till informationsmötet.
Fullsatt i församlingshemmet när kyrkan bjöd in till informationsmötet.

Kyrkoherde Madeleine Forsberg informerade om det ekonomiska läget.
Kyrkoherde Madeleine Forsberg informerade om det ekonomiska läget.

Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson står bakom en nedläggning av Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.
Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson står bakom en nedläggning av Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.

I måndags kväll hade Svenska Kyrkan i Bollebygd kallat till ett informationsmöte om Vägkorsets framtid. Ett möte som lockade väldigt många – mer folk än i högmässan.


– När jag tillträdde min kyrkoherdetjänst den 23 januari 2017 informerade vår ekonomikonsult mig om att kyrkan här i Bollebygd levde med ett budgetunderskott. Det var egentligen det första jag tvingades ta itu med och har sedan dess jobbat hårt för att försöka täppa till underskotten och att MBL-förhandla organisationsförändringar. Vi har redan gjort stora omställningar som inte fått lika stora reaktioner, exempelvis har vi redan tvingats att minska säsongsarbetare, konvertera tjänster och att tillfälligt inte återbesätta personal som gått i pension. Trots att vi redan gjort ett stort arbete har vi ändå inte lyckats helt, menade kyrkoherde Madeleine Forsberg vid inledningen av mötet.

Startades, trots ansträngd ekonomi
Åhörarna fick veta att Vägkorset gått igång i en tid då ekonomi redan var ansträngd. Men olika projektpengar gjorde att Vägkorset fick en lyckad start och sedan dess blivit en omtyckt och värdefull del av Bollebygds vardag.

För ett år sedan
Redan från projektstarten stod det klart att det inte fanns pengar inom budget för att driva verksamheten vid Vägkorset med samma kostnad, då pengarna helt enkelt inte fanns.
– Trots det har vi kört på under hela hösten och än idag finns inget beslut taget om hur vi ska klara ut vår budget. Därför måste vi så klokt som möjligt ta fram en plan om hur vi ska möta framtiden. Vårt uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission, det betyder alltså ett varierat gudstjänstliv för små och stora med allt från dopgudstjänster, sopplunch, studiecirklar, lägerverksamhet, församlingsresor och födelsedagsfester, körer, levavidaregrupper, samtal och själavård, konfirmation och begravningsgudstjänster.

Därutöver ska kyrkan svara för begravningsverksamheten och är enligt svensk lag ålagda att vara arkivbildare. Vi kan alltså inte göra avkall på något av dessa uppdrag – därför klarar vi inte kostnaderna för Vägkorset i befintligt skick, fortsatte kyrkoherden. 

Inget nytt
Detta är inget nytt utan det har varit väl känt under hela projekttiden och därför har Vägkorsets referensgrupp som varit med från starten också hela tiden haft i uppdrag att söka alternativ finansiering då varningen för underskottet varit känt sedan 2010, alltså före projektstarten. Det handlar om en dryg miljon som vi går back varje år och det förstår nog var och en att det kan varken en kyrka, kommun eller företag göra, det är helt enkelt osund förvaltning. Tyvärr har det under åren inte lyckats att finna andra delfinansiärer och nu måste vi snarast hitta ett sätt att ombilda verksamheten. Det allra bästa vore förstås om det gick på ideell väg.

Många viljor
Under mötet ställdes många frågor och ett antal önskemål om att Vägkorset måste få leva vidare. Kyrkopolitikerna visade att det fanns olika viljor även inom den gruppen. Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson ställde sig dock bakom tanken att lägga ned Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.

Nytt församlingshem
Inom en inte allt för avlägsen tid ska ett nytt församlingshem byggas i anslutning till prästgården. Det innebär att dagens församlingshem ska säljas, både fastighet och mark. Inkomsterna därifrån blir en del av finansieringen av det tänkta församlingshemmet.
Tanken är att samla det mesta av kyrkans verksamheter i det nya församlingshemmet, vilket innebär att både Utposten och Vägkorset hamnar där.

Inget beslut
Något beslut i frågan är inte taget därför fortsätter diskussionerna om församlingens ekonomi och hur framtiden blir för Vägkorset.  Ett antal röster höjdes för ett framtida samarbete med kommunen. 

Har du synpunkter?
Hör av dig till cfproduktion@telia.com eller 070-312 97 00