Annonsera i Orgelforum
 


2018-04-14


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Annonser skickas till redaktören som färdig pdf.
 
Annonsstopp:
nr 1: 1 feb, nr 2: 1 maj, nr 3: 1 aug, nr 4: 1 nov.
 
Annonspriser:
Enkelspalt 85 mm, 9 kr/mm
Halvsida 2200 kr
Helsida 4000 kr
 
Rabatt:
20% fr o m andra införandet.
30% vid stående annons minst fyra gånger.