Hjälp människor att komma ut i arbetslivet


Christer Falk 2018-06-12


Bollebygds kommuns arbetsmarknadsenhet har i uppdrag att hjälpa kommuninvånare, som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, att komma ut i arbetslivet.

Det sker med hjälp av en rad olika insatser som alla är del av en process där slutmålet är egen försörjning. En av insatserna är att hjälpa deltagarna att ”träna sig på arbetslivet”. För att lyckas med detta så behövs er hjälp eftersom det är på arbetsplatser det händer!

Olika syften med insatsen


Att testa sina förutsättningar

Personer får träna på att vara på en arbetsplats för att succesivt komma tillbaka till arbetslivet, exempelvis som ett led i en rehabiliteringskedja. Pröva för att fastställa sin förmåga, det vill säga hur mycket hen kan arbeta, vilka arbetsuppgifter som är lämpliga och om det vara aktuellt med några hjälpmedel för att klara av arbetet.

För nya svenskar

Att få vara på en arbetsplats för träna på att prata svenska är oerhört centralt, samtidigt som de får sin yrkeskompetens bedömd. Du som arbetsgivare har då möjlighet att prova på ny arbetskraft samtidigt som du bedömer om personens utbildning och kompetens fungerar på arbetsmarknaden och på ditt företag.

I vägledande syfte

Närvaro på en arbetsplats kan utgöra en del av en utbildning eller en ”prova-på- plats” i vägledande syfte inför framtida studie-och yrkesval, eller inför en anställning. Du som arbetsgivare har möjlighet att prova en potentiell medarbetare samtidigt som hen får chansen att prova på arbetsplatsen.

En kortare insats kan vara en så kallad ”jobbskuggning” där en person får möjligheten att komma ut på en arbetsplats under en hel, eller en kortare del av en dag för att följa en medarbetare i det dagliga arbetet.

Ta emot människor på din arbetsplats

Oavsett i vilket syfte du tar emot en person på din arbetsplats som behöver träna på arbetslivet så är det helt kostnadsfritt. Deltagaren är försäkrad via arbetsmarknadsenheten. Du är inte heller bunden till en viss period utan kan närhelst avbryta om du upplever att det inte fungerar.

Du som arbetsgivare ställer upp med handledning, tid och engagemang och förhoppningsvis har du som arbetsgivare i slutändan hittat en ny medarbetare.

Vill du veta mer eller kan du ta emot en person på din arbetsplats så tveka inte att höra av dig

Kristina Wagnås, Arbetsmarknadshandläggare, Telefon: 033-430 55 30, kristina.wagnas@bollebygd.se

Maria Mencevski, Arbetsmarknadshandläggare, Telefon: 033-430 58 51, maria.mencevski@bollebygd.se

Maria Petersson, Arbetsmarknadshandläggare, Telefon: 033-430 58 57, maria.petersson@bollebygd.se