Tredje chansen installationer och gruppavtal


Ingela Eriksson 2018-08-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Fler har nu fått sin fiber installerad. De näst sista blåsningarna sker på onsdag vecka 32 och installeras direkt efter. Samförläggning ska ske runt Brännemo och de sista i Binneberg fick vi ingen lösning till. Telias gruppavtal är beställda till de sista kunderna. Telias besked om att aktivering ej kan ske under veckorna 28-30 verkar nu inte stämma. Idag säger Telia att vi måste vänta till vecka 33. Väring sydost fiber försöker påverka Telia i denna fråga men lovar inget.

Om inte gruppavtalet går igång förrän vecka 33-34 går det att skaffa en tillfällig lösning via zmarket.se så länge. Där skall tjänsterna vara klara för alla, med något undantag för den som kom  med de senaste veckorna.

Föreningen mailar ut till kunderna när allt är klart för tjänster. För de som tillkom under maj/juni dröjer det lite till innan er Teliautrustning kommer till Väring.