HGS URD


Louise Mälby 2018-10-04


 

Historiska gymnasii förbundet URD är en förening som finner allt inom historia intressant.  Föreningen grundades den 6 juni 1985. Och vänder sig till dig som är det minsta intresserad av historia. 

På föreningens möten diskuteras ofta olika frågor inom historia/ kulturhistoria. Men mötena kan även innehålla andra typer av aktiviteter, såsom filmvisning, minde utmaningar i historiekunskap eller liknande. Föreningen arbetar även för att åstadkomma någon form av intressant föreläsning från en passande person. Förening umgås och fikar. 

Föreningens syfte är att väcka ett intresse för historia hos skolungdomar och att tillsammans få kunskaper inom ämnet. 

Föreningen har möten onsdagar kl. 15.20 i sal 421 om inget annat angivits på deras anslagstavla som ligger vid den norra entrén.