När flickorna kom kom Runa


Vilma Andersson 2018-11-08


Kulturförening för Vasaskolans flickor 

Intervju med Fröken Ordförande ur Runa 

 

Vilma -När grundades Runa och varför, vem grundade föreningen? 

Fröken Ordförande -Året föreningen grundades var 1927. Initiativet till en förening för flickor på Vasa togs an av ämneslärarinnan fröken Emmy Nyman. Hon lyckades samla de flesta skolans flickor kring detta, för att i första hand väcka och vidmakthålla intresset för de sköna konsterna. Föreningen hette först Unodecim, vilket betyder elva på latin, för att det fanns elva medlemmar. Men sedan när ledarmotsantalet ökade så bytte föreningen till nu varande namn KGF Runa (Kvinnliga Gymnasistföreningen Runa)

 

Vilma -Hur ofta har ni möten?

Fröken Ordförande -Vi har ordinarie möten varannan fredag. De två första mötena är öppna möten, där är alla som identifierar sig som kvinnor välkomna. Det sista öppna mötet för läsåret hålls 5:e oktober. Sedan är mötena stängda för läsåret. Men utöver möten spenderar vi de flesta eftermiddagar med varandra. Då ägnar vi oss åt bland annat sångträningar inför höstbalen och Luciafirandet.

 

Vilma -Vilka olika poster finns det?

Fröken Ordförande -Frk. Ordförande, Frk. Vice Ordförande, Frk. Ceremonimästarinna, Frk. Kassör, Frk. Sekreterare Frk. Musikalisk Rådgivarinna, Frk. Affischmakerska och Frk. Pentryföreståndarinna.

 

Vilma -Har föreningen några speciella händelser eller event under året?

Fröken Ordförande -TT: F i början av året som vi skriver och regisserar själva. Vi har en höstbal i november som vi anordnar. Vi står för underhållningen i form av både sång och tal. Skolans luciatåg i december som hålls i aulan den 13 december och för ett flertal företag runt om i Gävle för att tjäna pengar till vår soaré. Sedan har vi en soaré på Gävle Teater i maj. Där skriver vi manus, koreograferar danser och målar rekvisita och sköter allt annat helt själva.

 

Vilma -För vem passar Runa för?

Fröken Ordförande -KGF Runa passar för den som vill lägga ner mycket tid och engagemang i föreningen. Även för den som gillar att ägna sig åt några eller någon av de sköna konsterna. Om du vill skaffa nya vänner eller göra din skoltid minnesvärd rekommenderar jag att aspirera.

Vilma -Varför valde du att gå med i Runa?

Fröken Ordförande -Jag ville lära mig mer om de sköna konsterna, samt skaffa vänner och finna en gemenskap.