Elevrådet vill att skolgården skall kameraövervakas


2018-10-23


Skärp er elevrådet, ta striden eller avgå.

Det kom ett meddelande från elevrådet på underliga vägar. Först tycks de ha en lärare som sprider deras tankar till andra lärare som skall leda klasserna i en diskussion om elevrådets förslag. Det borde väl vara så att elevrådet vänder sig till eleverna direkt utan ombud i två steg. Är det så att de används av skolan som maktens lakejer?

Elevrådet har diskuterat stängning av skolgården som de är för men fått höra att den måste vara öppen av flera skäl:

Brandkåren måste komma in om det blir brand. Det låter ju som ett rimligt argument men faller platt då vi alla vet att det bara är att sätta upp en grind som kan öppnas med brandmännens fjärrkontroll, en mycket enkel åtgärd med dagens teknik. Har man kontaktat brandkåren och kontrollerat om påståendet är sant?

Kommunen säger att de vill ha öppen passage genom skolgården. Vem är kommunen?? Är det ett politiskt beslut eller är det en tjänsteman som fattat beslutet eller finns det något beslut? Är det bara någon som vill? Ett elevråd måste väl vara lite källkritiskt mot oklara påståenden.

Kameraövervakning av gården föreslår elevrådet i viljan att lösa andras problem!  En dyr och tveksamt åtgärd om alla vinklar skall täckas. Droghandlare är inte dumma och hittar platser som inte övervakas eller kamouflerar sig och vem skall sitta och titta på filmerna? Effektivare att anställa en vakt i så fall.

Skall elevernas personliga integritet offras för att någon okänd person på kommunen inte vill låsa grindarna. Är det så att vi elever skall kameraövervakas för att några okända personer i kommunen inte vill låsa gården. Vem skall se på filmerna långt efter något inträffat? Skall polisen springa på skolgården i stället för att lösa viktigare uppgifter?

Frågan blir, vad är det för elevråd som vill tillmötesgå kommunen på sina medlemmars, elevernas, bekostnad och som viker sig och rekommenderar kameraövervakning av sin skolgård när det finns mycket enkare sätt att lösa problemet.
Tänk om de kvinnoorganisationer som för 100 år sedan kämpat sig till kvinnlig rösträtt. Skulle de handlat som vårt elevrådet då skulle bara männen få rösta idag.

Skärp er elevrådet, ta striden eller avgå.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
.