GETT2018  


2018-10-29


Grovt brott mot språklagen

När vi är lediga har alla lärare, de kallas av kommunen för pedagoger, förmånen att gå på GETT 2018 en stor mässa på Sätraåsen. Vi frågade några vad GETT betyder och ingen hade en aning så vi tog reda på det. GETT är en förkortning från en engelsk beteckning som står för "Gävle Educational Technology Tranformation" alltså ungeför Gävle utbildningstekologiska omvandling (GUTO). Kommunen tycks inte känna till den snart 10 år gamla språklagen som säger att i offentlig verksamhet är språket svenska (§10). Det står också att språket skall vara vårdat, enkelt och begripligt. Inte heller här lyckades man följa lagens §11. Sedan har myndigheter, som Gävle kommun: "ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas." Fel igen (§12).
Tre lagbrott på en gång. Kommunen skulle nog ha behov av att anställa en språkvårdare för att kunna följa språklagen från 2009. 


Utdrag ur språklagen:

Språkanvändningen i offentlig verksamhet

10 §   Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.

I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella minoritetsspråk och annat nordiskt språk.

När det gäller skyldigheten för domstolar och förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser.

11 §   Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

12 §   Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.