Peter Rosholm 
- stiger av kommunalrådsuppdraget


Christer Falk 2018-11-06


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Vi har fått en intervju med Peter Rosholm.
Klicka på bilden och se och hör videointervjun.