Ja, må han leva!


Karlen 2018-11-07


Ja, må han leva uti tusende år.

 För 156 år sedan grundade den sedermera kända  Leonard Magnus Waern Förbundet GGF Verdandi som har som sin uppgift  "att på de områden där skolan lämnar övrigt att önska giva sina ledamöter tillfälle att utbilda sig i det allmänna livet. Detta syfte söker förbundet fylla genom att höja intresset för modersmålet, i tal och skrift, för sång, teater, konst och musik."

År 1962 var det äntligen dags. ”Ja må vi leva uti hundrade år” fick slutligen ge efter för saxen och ett tusenårigt perspektiv. Det kanske för eftervärlden mest intressanta med detta års jubileum är den stora festskrift, fylld med ovärderliga vittnesmål och reflektioner om tiden på läroverket, som skrevs av  ledamöter.

Ett fyrfaldigt leve för GGF Verdandi!

Han leve!

Hipp! Hipp! HURRA -156x