Årets minnespenning på plats


2019-01-27


Om Svenska Akademiens minnespenning 2018

Det gångna året har inte varit Svenska Akademiens allra medt lysande, tvärtom ett riktigt annus horribiles. Något Nobelpris fick vi inte 2018. Bakom akadeiledamöterna finns en byråkrati som sett till att stopendier och belöningar delats ut och nu kan även Vasaskolan konstatera att vår kontakt med Akademien.
I dagarna har Vasaskolan mottagit årets minnespenning från Svenska akademien. I år är det konstvetaren, diktaren och journalisten Bo Grandien (1932-2014) som fått den stora äran att pryda akademiens penning.
Grandien var stockholmare och efter studenten började han som journalist vilket inte var förvånande då han var tredje genarationen i detta yrke. Vid sidan av tidningsskrivandet skrev han också dikter noveller och romaner. 1959 belönades han med Stora nordiska romanpriset 1959. 
Medan han arbetade som journalist genomförde han en doktorutbuldning i konstvetenskap i Uppsla och disputerades 1974. Efter detta blev han professor i i Göteborg och senare i Stockholm fram till 1996. Senare använde han sina kunskaper i Konstakademien och i Stockholms Skönhetsråd.

Talet till Grandien hölls av ledamoten herr Wästerberg:   Bo Grandien

Medaljen har utförts av Peter Linde ledamot av Konstakademin och med en lång konstnärlig karriär. Sedan 2002 har han utfört Akademiens minnespenningar.