Stimulera samåkning


Christer Falk 2019-02-22

Anders Grune vill att man ska kunna hitta personer att samåka med på Bollebygds kommuns hemsida på internet.

Anders Grune vill att man ska kunna hitta personer att samåka med på Bollebygds kommuns hemsida på internet.Ett nytt sätt att stimulera samåkning till jobbet i Borås eller Göteborg kan vara att använda kommunens hemsida på internet. Idén kommer från Anders Grune (mp) och inför nästa kommunfullmäktigemöte har han lämnat in en motion som beskriver hur han vill att idén blir verklighet.


– Jag vill helt enkelt att it-avdelningen i kommunen ser till att det finns utrymme på kommunens hemsida där man kan  notera sin önskemål och "sy ihop" samåkningar med andra arbetspendlare, säger Anders Grune.

Från kommuens sida ser man positivt på idén och hoppas kunna se till att Anders Grunes idé blir verklighet någon gång under våren.


Artiklen publicerad i AnnonsMarknan nr 4 den 2 mars 1999.