Årsmöte hos
Bollebygds Hembygdsförening


Christer Falk 2019-03-13


Vid kvällen årsmöte hos Bollebygds Hembygds- och fornminnesförening omvaldes Leif Karlsson för ännu ett år som ordförande.


Kvällens årsmöte var välbesökt, 35 personer hade bänkat sig runt borden i Åsenstugan.

– För ett år sedan var jag aningen tveksam till att ta uppdraget som ordförande när jag fick frågan. Nu, ett år senare, är jag glad över att få fortsätta som ordförande. Det är enbart roligt att få vara ordförande i en förening där medlemmarna hjälps åt på ett mycket fint sätt för att föreningen ska fungera. Det är många ideella timmar som läggs ner för att allt ska hållas i bra skick. Ett stort tack ska ni alla ha och jag tackar naturligtvis för det förtroende ni än en gång ger mig, konstaterade Leif Karlsson.