Kallelse Väring sydost fiber årsstämma


Ingela Eriksson 2019-04-10


Stämman hålls i år den 24 april klockan 19.00 i Horns bygdegård. Alla medlemmar är välkomna att delta. Stadgar finns under Väring sydost fiber - dokument på www.varing.se.
Kalllelse med dagordning mailas ut till medlemmarna och brev går ut till de som saknar e-postadress. Du kan läsa dagordning, valberedningens förslag och lite mer info här. Senast 12 mars kommer också årsberättelsen att läggas bland dokumenten. Efter stämman bjuder föreningen på lättare förtäring. Verksamhetsberättelsen finns här.