Höga Kusten Expot, firar 40 år 2019


Anders Böhlin 2019-07-16

https://www.kramfors.se/se--gora/evenemang/evenemang/2019-07-01-hoga-kusten-expo-40-ar.html
https://sv-se.facebook.com/hogakustenexpo/

Inte bara ljus, även färger ger stämning...från Brita Oldbring


Det gäller att smida medan....
http://hogakustenexpo.com.

Möte med fjäril

https://www.kramfors.se/se--gora/evenemang/evenemang/2019-07-01-hoga-kusten-expo-40-ar.html