Föreläsning med Gävleanknytning


Olle Käll 2019-10-09


Litteraturprofessor Lars Lönnroth berättade om släkten Geijer, som satt många avtryck i svensk historia, inte minst i Gävle.

Erik Gustav Geijer var historieprofessor på 1800-talet och en mycket viktig person för Uppsala universitet, som han står staty utanför. Hans många släktingar har också varit kända personer i landets intellektuella liv, bl.a. författarna Olof Lagercrantz och sonen David Lagercrantz, som nu är Sveriges mest lästa författare. I Gävle fanns dessutom en del av släkten Hamilton, som var landshövdingssläkt på slottet och som "skandalförfattarinnan" Agnes von Krusenstierna ingick i.

Om att allt inte var en dans på rosor i släkterna berättade Lars Lönnroth, som själv ingår i den vittförgrenade släkten.  Bl.a. har nedärvd manodepressivitet skapat både stor litteratur och djup förtvivlan hos många medlemmar. Trots det tunga ämnet var föreläsningen välbesökt i aulan under en vanlig tisdagskväll.