Om Gevaliensis


2019-12-04


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Gevaliensis är en webbtidning som startades 2007 av elever och några lärare vid Vasaskolan. Syftet med tidningen är att sprida information om Vasaskolans historia och skolan idag, samt ge elever möjlighet att öva sig i skrivande.  Målgruppen är alla intresserade men särskilt nya och gamla elever och personal vid Vasaskolan.
Vill du ha kontakt med redaktionen eller bidra till tidningen skicka en mejl till post@gevaliensis.se

Arne Øvrelid
utgivare