Den bästa träningen är den som blir av!


Kristina Einarsson 2020-01-13


Rörelse är viktigt! Om man tycker det är jobbigt att tänka på att man måste träna kan man tänka på att röra sig i någon form. Som vuxen rekommenderas man att göra någon form av aktivitet som är måttligt ansträngande minst 2 ½ timme varje vecka.
Det försöker jag tänka på, för jag har själv svårt att få till att gå på gym eller pass. Där jag kan, så väljer jag att gå eller cykla istället för att ta bilen. Jag använder trapporna istället för hissen. Det är viktigt att öka vardags­rörelsen och bryta stillasittandet. Lång­varigt stillasittande ökar risken för sjuk­domar även om man tränar flera gånger per vecka. Har du ett stillasittande jobb, ta flera korta rörelsepauser under dagen.

All form av rörelse påverkar kroppen positivt. Det påverkar vikten, blodfetter, blodtryck och blodsocker i rätt riktning, man blir mindre stressad och sover bättre. Hjärnan påverkas positivt när man rör på sig. Minnet och koncentrationsförmågan blir bättre, man lär sig saker bättre. Ja, det är en del av det som är positivt med att röra på sig.
En annan positiv sak med att röra på sig regelbundet, är att risken för sjuk­domar minskar. Det finns många bra tips om man går in på 1177.
Tänk på! Det är aldrig för sent att komma igång. Den bästa träningen är den som blir av.

Kristina Einarsson
Butikschef
City Centrum