Ämnet som går på djupet


2021-02-09

Vasaelever gräver ut en stenåldersboplats i Torsåker
Vasaelever gräver ut en stenåldersboplats i Torsåker

Speciell utbildning som nu funnits i snart ett kvarts sekel

Då alla landets skolor lades under kommunerna 1994 ändrades också mycket på Vasaskolan. Betygen var nya, betygskreiterierna likaså. Kurserna ändrades och några togs bort medan andra tillkom. Alla elever skulle läsa 2500 poäng och av dessa skulle 300 finnas inom något nytt som kallades individuellt val. Det kunde vara en kurs som redan fanns men även lokala kurser kunde ingå bland dessa poäng. I Gävle kunde man välja mellan hundratals kurser och man kunde läsa kurser på andra skolor.
Vid Vasaskolan träffades dåvarande museichefen Anders Broberg och skolledaren vid skolan Arne Övrelid, båda arkeologer, och funderade om man inte skulle erbjuda eleverna en kurs i arkeologi. 1996 kunde de erbjuda de första elevrna i landet att läsa arkeologi under gymnasietiden. Efter några år fanns tre arkeologikurser Arkeologi A som innehöll klassisk arkeologi teori och medod samt sten- och bronsålder. Arkeologi B som innefattade järålder och medeltid och en fördjupning i teori och metod riktad mot elementär kunskaper i praktisk och fältarkeologi. Arkeologi C var praktisk arkeologi och inriktades på arbetet som arkeolog och avslutades med minst en veckas utgrävningar i samarbete med fört Länsmuseet och senare Uppsala universitet.

2011 ändrades gymnasiet åter och antalet timmar i det individuella valet minskades till 200 och lokala kurser togs bort. Däremot infördes fördjupningskurser och efter kontakt med Utbildningsdepartementet och Skolverket gjordes arkeologi till en av dessa kurser. Idag kan alla elever vid Vasaskolan läsa en kurs i arkeologi i åk 3 med inriktining mot mer teoretisk eller mer praktisk arkeologi.

Vad vi vet är det den enda gymnasieskola i landet som har denna kurs trots att många skolor under kortare perioder försökt. Är du arkeologiskt intresserad så har Vasaskolan det lilla extra två kurser i arkeologi. 

Passa på att söka om du är intresserad.

Nedan bilder från utgrävningar i Ockelbo, Leksand och Sigtuna