Inte så få elever på 14 år


Statisikgruppen 2020-02-03


Effekter av omorganisation

Inte sedan 2006 har Vasaskolan haft så få elever som idag. Om vi räknar bort utbyteselever ligger antalet elever kring 965. 2011 var antalet elever mer än 100 fler än idag. Mellan 2009- 2019 fanns över 1000 elever.
Utbildningsnämndes har nu inrättat ett nytt rektorsområde med egen rektor för de elever som går på språkintroduktion. De går fortdfarande kvar på Vasaskolan men tillhör en annan organisation. För vår skola innebar det att vi plötsligt förlorade 29 elever. 

Det borde betyda att det finns gott om  plats för nya elever till hösten.