Lär mer om Vasaskolan


2020-04-10


Titta in på Vasa Akademis webbplats

I slutet av förra året publicerade Vasa Akademi en webbsida som handlar om Vasaskolans historia från 1557 och fram till våra dagar. Här finns artikelar om arbetet i skolan, en uppslagsbok från A-Ö om personer, händelser, byggnader och mycket annat. Det kanske mest imponerande är en elevförteckning över alla kända elever vid skolan från 1557. Fram till 1669 gäller det Triviaiskoleelever och efter att gymnasiet kom handlar det om gymnasieelever. Sidan är väl värd att botaniera i. 

Vi har hört oss för och Vasa Akademi vill gärna att alla intresserade skickar in sina berättelser och delar sina kunskaper och bilder om skolan de kan skickas till post@vasaakademi.se.

Detta är länken till sidan