Vilka är det som undervisar oss?


Statistikgruppen 2020-11-06


Gevaliensis statistikgrupp har siffrorna för alla gymnasieskolor i Gävle

Från augusti startar Gevaliensis ett nytt läsår. De första veckorna är det texter som tagits fram av elever som tog studenten i juni som vi publicerar, det finns mycket intressant att läsa. Vi börjar med en artikel som handlar om hur Gävles gymnasieskolor lyckats anställa utbildade och därmed legitimerade lärare i alla ämnen. Att vara legitimerad är ett krav på nästan alla lärare på gymnasiet. För att bli fast anställd och kunna sätta betyg självständigt måste man ha en av staten utfärdad legitimation som visar att man har den utbildning som krävs för att vara lärare i ämnet. Vi lämnar ordet till Statistikgruppen.

 

Vem är det som står framför dig?

För en del år sedan beslutades att alla gymnasielärare skulle ha en lärarlegitimation. Alla lärare fick skicka in sina betyg till Skolverket som utfärdade legitimationer till många lärare. Det visade sig tyvärr att över 25% av alla lärare på alla stadier inte hade tillräckliga kunskaper och utbildning och fick därför inte en legitimation.

Vi har gått igenom Skolverkets personalstatistik som finns på deras hemsida. Det är ett utdrag för vad som gällde den 3 februari i år (2020) strax för coronastängningen. Statistiken är mycket detaljerad varför vi valt att redovisa den för varje gymnasieskola för sig för att sedan sammanfatta trender. Vi följer skolorna i bokstavsordning.

Något som måste vara allra viktigast för de elever som går i skolorna och skall välja till skolorna är att lärarna kan sitt ämne och har rätt att sätta betyg.

Siffrorna i nedanstående tabeller visar hur stor andel (%) av lärarna i ett visst ämne som är legitimerade på de olika skolorna.

 


Borgarskolan


Borgarskolan är ett av de kommunala gymnasierna och de alla lärare är legitimerade i tio ämnen.  I yrkesämnen är andelen legitimerade lägre och i mediekommunikation saknar man helt behörig lärare. Statistiska centralbyrån hävdar att det även gäller Människans språk men det är, om vi förstått det rätt, ett humanistiskt ämne och bör inte finnas på Borgis. Borgarskolan har ca 63 lärare.


 Borgis
Engelska100
Historia100
Idrott och hälsa100
Matematik57
Naturkunskap75
Religionskunskap100
Samhällskunskap80
Svenska 89
  
Bild100
Est. Komm.100
Filosofi100
Franska50
Fordon31
Företagsekonomi50
Geografi100
Handel och admin50
Medie komm.0
Musik100
Människans språk0
Psykologi100
Spanska (mod språk)67
Sv A50
  
  
Ämnen utan legitimerad lärare2
Ämnen med legitimerade lärare10
Ämnen meden delvis leg lärare10
 22
% helt utan legitimation9,1
Drottning Blanka


Drottning Blanka är en av friskolorna i kommunen. Det hette tidigare Plusgymnasiet. I sex ämenen är alla lärare legitimerade i de övriga 11 ämnena hävdar SCB att man helt saknar legitimerade läraresaknar legitimerade lärare. I de gymnasiegemensamma ämnena matematik och idrott och hälsa finns ingen legitimerade lärare och sammantaget är det bara i 35 % av ämnena man har lärare med rätt utbildning. Drottning Blanka har 14 lärare.

 Blanka
Engelska100
Historia100
Idrott och hälsa0
Matematik0
Naturkunskap 
Religionskunskap100
Samhällskunskap100
Svenska 0
  
Biologi0
Franska100
Fysik0
Företagsekonomi0
Hantverk0
Kemi0
Psykologi0
Sociologi0
Spanska (mod språk)0
Sv A100
  
  
Ämnen utan legitimerad lärare11
Ämnen med legitimerade lärare6
Ämnen meden del leg lärare0
 17
% helt utan legitimation64,7

NTI


NTI är det nyaste gymnasiet i Gävle och är under uppbyggnad varför alla ämnen ännu inte finns. Av de som finns har man full behörighet i sju ämnen medan medan behörighet saknas helt tre. På skolan finns kring fyra hela lärartjänster.

 NTI
Engelska100
Historia100
Idrott och hälsa0
Matematik100
Naturkunskap 
Religionskunskap 
Samhällskunskap 
Svenska 0
  
Biologi100
Bygg o anläggning 
Fysik0
Kemi100
Programmering100
Teknik 100
  
  
Ämnen utan legitimerad lärare3
Ämnen med legitimerade lärare7
Ämnen meden del leg lärare0
 10
% helt utan legitimation30,0

Polhem


Polhemsskolan är den största skolan i Gävle och är kommunal. i sju ämnen är alla lärare legitimerade medan man saknar legitimerade lärare i Bild, Industriteknik, Psykologi, Sociologi och Webbteknik. I alla de överiga ämnen finns legitimerade lärare i olika omfattning. Många av eleverna går på andra program än de nationella och därför blir statistiken inte heltäckande. Polhemsskolan har nästan 140 hela lärsrtänster.

 Polhem
Engelska73
Historia67
Idrott och hälsa100
Matematik70
Naturkunskap86
Religionskunskap54
Samhällskunskap38
Svenska 70
  
Barn o fritid60
Bild33
Biologi83
Bygg o anläggning55
El och energi13
Est. Komm.68
Fysik100
Geografi25
Hantverk25
Hotell o turism33
Industriteknik0
Kemi100
Musik100
Naturbruk100
Psykologi0
Restauran o livsmedel38
Sociologi0
Sv A50
Teknik 33
VVS och fastighet25
Vård och omsorg25
Webbteknik0
  
  
Ämnen utan legitimerad lärare4
Ämnen med legitimerade lärare5
Ämnen meden del leg lärare21
 30
% helt utan legitimation13,3

Praktiska


Praktiska är en mindre friskola. I sex ämnen är alla lärare behöriga. I ytterligare ett ämne är  hälften legitimerade men man saknar helt legitimerade lärare i naturkunskap, religionskunskap, bygg- och anläggning, el- och energi, svenska som andraspråk och VVS och fastighet. Skolan har 10 heltidstänster för lärare varav hälften saknar legitimation enligt Skolverket.


 Praktiska
Engelska100
Historia100
Idrott och hälsa100
Matematik100
Naturkunskap0
Religionskunskap0
Samhällskunskap100
Svenska 0
  
Barn o fritid50
Bygg o anläggning0
Est. Komm.100
Restaurang o livsmedel0
Sv A0
VVS och fastighet0
  
Ämnen utan legitimerad lärare7
Ämnen med legitimerade lärare6
Ämnen meden del leg lärare1
 14
% helt utan legitimation50,0

Real


Real är en av friskolorna i kommunen. Enligt SCB finns 17 ämnen vid skolan, i fyra har alla lärare legitimation i sex har vissa lärare legitimation men i naturkunskap, el- och energi, fysik, programmering, svenska som andra språk och teknik saknas legitimerade lärare. Skolan har kring 30 hela lärartjänster.

 Real
Engelska100
Historia100
Idrott och hälsa33
Matematik40
Naturkunskap0
Religionskunskap100
Samhällskunskap100
Svenska 66
  
El och energi0
Est. Komm.33
Fysik0
Hantverk38
Kemi0
Naturbruk44
Programmering0
Teknik 0
  
Ämnen utan legitimerad lärare6
Ämnen med legitimerade lärare4
Ämnen meden del leg lärare6
 16
% helt utan legitimation37,5

Thoren


Thoren är en av kommunens friskolor. I fyra ämnen är alla lärare legitimerade men i Idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap, filosofi och psykologi saknar man helt behöriga lärare trots att man bl.a.  har ett samhällsvetenskapligt program. På skolan finns ungefär 12 hela lärartjänster.

 Thoren
Engelska75
Historia100
Idrott och hälsa0
Matematik33
Naturkunskap0
Religionskunskap100
Samhällskunskap0
Svenska 66
  
Filosofi0
Franska100
Företagsekonomi100
Handel och admin50
Juridik100
Psykologi0
Spanska (mod språk)50
Tyska (mod språk)100
  
  
Ämnen utan legitimerad lärare5
Ämnen med legitimerade lärare6
Ämnen meden del leg lärare4
 15
% helt utan legitimation33,3

Vasa


Vasaskolan är Gävle och Norrland äldsta skola. Enligt Skolverket saknades det en legitimerad lärare i ett ämne, människans språk (detta läsår har det rättas till). I 18 av skolans 27 ämnen är alla lärare som undervisar legitimerade. I 8 ämnen finns legitimerade lärare men alla är det inte, sämst ser det ut för svenska som andraspråk. Vasaskolan har ungefär 67 heltidstjänster.

 Vasa
Engelska93
Historia100
Idrott och hälsa75
Matematik100
Naturkunskap80
Religionskunskap100
Samhällskunskap100
Svenska 94
  
Bild100
Biologi100
Dans100
Est. Komm.100
Filosofi100
Franska100
Fysik100
Geografi50
Kemi100
Konst och kultur100
Latin 100
Musik95
Människans språk0
Pedagogik33
Psykologi100
Sociologi50
Spanska (mod språk)100
Sv A20
Teater100
Tyska (mod språk)100
  
  
Ämnen utan legitimerad lärare1
Ämnen med legitimerade lärare18
Ämnen meden del leg lärare8
 27
% helt utan legitimation3,7

Yrkes


Yrkesgymnasiet är en av kommunens friskolor. I sju ämnen är alla lärare behöriga men i historia, naturkunskap, samhällskunskap, bygg och anläggning, el och energi, hantverk och vård och omsorg saknar man helt legitimerade lärare, Yrkesgymnasiet har ungefär 11 heltidstänster för lärae.
 
 Yrkes
Engelska100
Historia0
Idrott och hälsa100
Matematik50
Naturkunskap0
Religionskunskap100
Samhällskunskap0
Svenska 100
  
Bygg o anläggning0
El och energi0
Fordon100
Hantverk0
Industriteknik100
VVS och fastighet100
Vård och omsorg0
  
Ämnen utan legitimerad lärare7
Ämnen med legitimerade lärare7
Ämnen meden del leg lärare1
 15
% helt utan legitimation46,7

Sammanfattning


Alla uppgifter kommer från Skolverkets statistiksida. Denna artikel skrevs innan nedstängningen av statistiksidan under sommaren. De äldre siffrorna är nu åter tillgängliga men för tillfället ser det inte ut som om nya siffor kommer att plubliceras under överskådlig tid så till dess nya siffror publiceras får vi hålla till godo med de som finns.

Tabellen ovan ger en översikt och jämförelsemöjligheter mellan skolorna är det gäller personalens utbildning 100 betyder att alla lärare i ämnet har rätt utbildning (legitimation) annars anges den procent av lärarna som har det.