Försäkringsinfo


Mikael Gård 2020-08-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Nu har vi fått en inkomstförsäkring på Pappers, som innebär att man får upp till 80% av sin månadslön under 300 dagar. Lika många dagar du får stämpla. Alltså de dagar du är berättigad till stämpling på Pappers A-kassa.

I o m detta kommer diagnosförsäkringen att halveras från 50000:- till 25000:- . Detta träder i kraft den1/1-2021. Fram till dess är det fortfarande 50000:-. Men du kan teckna upp till det tidigare beloppet själv och kostnaden för detta är 30:- i månaden, och anmäles av dig direkt till Folksam.

Gå gärna ut på Folksams hemsida och kolla själva Folksam.se, medlem i förbund, Pappers, inkomstförsäkring.

Finns en lathund där ni kan slå in er månadslön, och kolla utfallet.

Vi skulle ha informerat om detta på våra medlemsutbildningar, som vi var tvungna att ställa in.

Så om det är något ni undrar om, så kom ner till Röda baracken, så får ni information av oss försäkringsinformatörer.

Det går också att få försäkringsrådgivning av Folksam via Skype, samma där kom hit så hjälper vi er med detta.