Vasa öppnar på måndag


2021-01-21


Men bara kanske

Skolverket meddelade på torsdagen att man anser att gymnasieskolorna i landet succesivt skall öppnas igen, men till en början bara delvis och om undervisningen kan ske riskfritt enligt de smittskyddsregler som gäller. Den som skall fatta beslutet om öppning, delvis öppning eller stängning är varje kommmns huvudman. Det är alltså utbildningsnämnden i Gävle som skall fatta beslutet. Hur man beslutar kommer alla på skolan att få veta via skolans informationsrum på nätet andra får följa pressen.
Vilket beslut man kommer att fatta är alltså oklart men allt måsta vara på plats i god tid före måndagens första lektion.