Den 25 januari öppnar Vasaskolan igen


2021-01-22


Inte för alla

Beskedet om att gymnasieskolor skulle ha möjlighet att öppna igen från måndagen den 25 januari men med restriktioner har förändrat undervisningen vid Vasaskolan. I Gävle har man valt att låta en årskurs åt gången få studera i skolan i en hel vecka medan två årskurser har fjärrundervisning. Följande gäller:

"Växelvis återgång för eleverna som går på de kommunala gymnasieskolorna.Sektorchefen för Utbildning Gävle har i samråd med Gävleborgs smittskyddsläkare tagit beslut om växelvis närundervisning.

Vad innebär det för oss

Vi fortsätter med fjärrundervisning enligt ordinarie schema för de klasser som inte är inne på skolan. Vi kommer att ha en årskurs i taget på skolan med start vecka 4 då årskurs 1 kommer in. Smittläget utvärderas varje vecka av Gävleborgs smittskyddsläkare. Nuvarande beslut gäller t.o.m. vecka 6 om inget förändras.

Det är viktigt att vi nogsamt följer FHMs och våra egna rekommendationer så att smittspridningen inte tar fart och vi förlorar möjligheten att ha elever på skolan. 

Beslutet är att ta in årskurserna enligt nedan:

Vecka 4 åk 1

Vecka 5 åk 2

Vecka 6 åk 3

Undervisningsgrupper som är större än 16 elever kommer att tilldelas två salar vilket framkommer av nästa veckas schema, som publiceras imorgon. Tanken är att minska trängseln genom att undervisande lärare delar upp gruppen mellan tilldelade lokaler. Information får ni av undervisande lärare."

Då i stort sett alla klasser och grupper är flera än 16 kommer det att bli närdistans då läraren skall undervisa två grupper på olika platser samtidigt. En utmaning som kommer att lösas.