Oklart när man skall vara i skolan.


2021-02-11


Pandemins spridning avgör undervisningssätt  vecka för vecka

 

Vårterminen 2021 började med distansundervisning men den 25 januari öppnades skolan igen. Då hade ett beslutfattats att åk 1 skulle finns på skolan den veckan.  De skulle följas av åk 2 och sedan åk 3. Redan under onsdagen i vecka 5 den 3 februari hade man konstaterat att smittläget förbättrats i Gävle och nu skulle man ha en årskurs plus fyra olika klasser i åk 3 varje dag. Man ökade antalet elever i skolan från 330 till 450 elever. Den 10 februari konstaterade man att smittläget förvärrats så därför skall man prova ett nytt sätt med färre elever igen veckorna före sportlovet. Vecka 7 kommer åk 1 till skolan måndag till onsdag och åk 3 torsdag och fredag. För vecka 8 gäller tills vidare att åk2 kommer måndag till onsdag och åk 3 torsdag och fredag. Hur det blir framöver kan ändras från vecka till vecka och hur det blir efter vinterlovet är helt beroende av smittläget.