Godkänd!!!


Sören Fasting 2021-02-23


Vasaskolan blir en ackrediterad Erasmusskola 2021 – 2027!

 Vasaskolan har en lång tradition av internationellt arbete och utbyten. Nu utökar vi möjligheterna då skolan sökt, och beviljats, ackreditering fram till och med 2027.

Ackrediteringen innebär att vi ännu lättare kan finansiera blivande utbyten för både elever och personal. 

Detta kommer att ge oss en unik möjlighet att samarbeta med andra framgångsrika skolor i Europa. 

Elever och personal kan t ex besöka andra skolor, knyta kontakter, byta erfarenheter och pröva sina språkkunskaper för framtiden. 

Möjligheterna är enorma!

Att Vasaskolan får förtroendet att vara en Erasmusskola är ett bevis för skolans långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete, bland annat genom internationalisering.

 

Mer information kommer!

#vasaskolan #gävle #gävlekommun #erasmusskola #internationalisering 

https://www.utbyten.se/pro.../erasmus/Erasmus-ackreditering/