Nya Vasaskolan


2021-03-23

Skiss av Vasaskolan från N. Slottsgatan
Skiss av Vasaskolan från N. Slottsgatan

Vad händer med ny- och ombyggnationen

Idag startar Gevaliensis en ny avdelning som vi kallar "Nybyggnationen". Under de kommande åren kommer vara skolan att ömvandlas i grunden. Två nya stora hus kommer att byggas och huvudbyggnaden kommer att genomgå stora förändringar. Marsalen kommer att flyttas, Östra skolan ha kommunen andra planer för. Vi kommer att följa förändringar och rapportera vad som hander i ord och bild så följ vår nya avdelning framöver.