Kaoset ökar


2021-04-27

Gärna en kram men inte i Coronatider. Gustaf Klimt
Gärna en kram men inte i Coronatider. Gustaf Klimt

Alltför få bryr sig

Idag fördubblades antalet elever som finns på Vasaskolan från en tredjedel av samtliga till två tredjedelar då både åk 1 och åk 3 hade närundervisning.
Skolledningen har som under hela pandemin gått ut med instruktioner hur veksamheten skall kunna fungera men det är en sak att säga hur det skall vara och något helt annat att det skall fungera i verkligheten. 
Håll avstånd har vi hör länge. Det finns olika avståndsuppmaningar runt om i skolan en del säger 1,5 m andra 2 m. Denna uppmaning följs inte alls av alla. Många har fysisk kontakt, kramas, knabbas och tar barandra i hand ännu fler tycka att uppfattat avstådet som dm i stället för m. I klassrummen kan man bara låtsas att man skall hålla avstånd för det är omöjligt i verkligheten. Överallt i skolan och hela tiden är alldeles för många för nära varandra.
Använd munskydd. Skolan delar ut gratis munskydd till alla men en stor del tycker att det är besvärligt eller bryr sig bara inte. Vissa lärare uppmanar att alla skall bära munskydd andra lärare använder det inte själva. Inte dumt att gå före med gott exempel.
Tvätta eller sprita händerna ofta. Det finns handsprit både i korrioder och klassrum men änvändningen är inte omfattande. Även här är det väldigt många som inte bryr sig.

Trängseln har ökat, munnskydd och handspritanvändningen är allt för dålig för många bryr sig inte. Finns det smitta på Vasaskolan kommer den att spridas så förhoppningsvis är alla sjuka hemma som de uppmanas att vara.