Arkeologiska utgrävningar på skolgården I


2021-08-22

Luthska trädgården, skoltomten, efter branden 1869. Till höger Norra Kungsgatan mot söder
Luthska trädgården, skoltomten, efter branden 1869. Till höger Norra Kungsgatan mot söder

Varför gräva i asfalten?

Under sommaren genomfördes arkeologiska utgrävningar på tre platser på skolgården. I några artiklar kommer skolans arkeologer redovisa vad som skedde.

Varför gräva?
Gavlefastigheter hade tänkt att bygga nytt på Vasa med start i april men det stoppades av Länsstyrelsen. Skall man bygga centralt i Gävle måste man genomföra arkeologiska utgrävningar då större delen av staden räknas som ett fornminne. Gränsen för fornminnesområdet går längs Ruddammsgatan så Vasaskolan ligger utanför detta. Skälet till detta är att det före branden 1869 endast fanns ett par nybyggda hus på skoltomten. Det som fanns var den stenlagda Norra Kansligatan som gick mot staketet. Den del där Vasaskolan ligger var apotekare Luths trädgård för medicinalväxter medan det på den västra sidan av gatan fanns små täppor för odling och några hus.
Det var därför lite förvånande att man valde att gräva ut skolgården men arkeologer är intresserade av allt som kan ge mer kunskap om äldre tider.Här har fotografen av den första bilden svängt kameran åt höger, väster. I förgrunden rester efter staketet som omgav staden i bakgrunden Heliga Trefalighets kyrka.
Här har fotografen av den första bilden svängt kameran åt höger, väster. I förgrunden rester efter staketet som omgav staden i bakgrunden Heliga Trefalighets kyrka.

Den västliga delen av skolgården med parkering och estethus hade några byggnader och skulle man finna något intressant så skulle det kunna ha varit där. Därför inleddes utgrävningrna med låga hoppningar om stora fynd men med stort intresse, kanske skulle okända sidor av skolans historia komma fram.

Fler artiklar om utgrävningen kommer.