Första kuben för mänskliga rättigheter på Westerlundska


Aline Oulaywan Manasfi 2021-11-08

På tisdagen lyftes kuben på plats på skolgården mellan samhällsprogrammet och ekonomiprogrammets lokaler.
På tisdagen lyftes kuben på plats på skolgården mellan samhällsprogrammet och ekonomiprogrammets lokaler.


Madeleine Hagebo Stenberg låser upp den nyanlända kuben som nu ska fyllas med utställningar hela läsåret.
Madeleine Hagebo Stenberg låser upp den nyanlända kuben som nu ska fyllas med utställningar hela läsåret.


Westerlundska gymnasiet har för första gången fått delta i kubenprogrammet för att uppmärksamma mänskliga rättigheter. Eleverna arbetar flitigt med förberedelserna inför kuben som anlände till  skolan tisdagen den 9 november. 


Kubenprogrammet är ett projekt för mänskliga rättigheter och en utställning som hålls i centrala Stockholm en gång varje år. Där placeras 30 svarta kuber gjorda i stål som var och en representerar en mänsklig rättighet. Varje år skickas dessa kuber ut till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Där får eleverna på skolan samarbeta för att designa en varsin kub. Detta projekt görs till Raoul Wallenbergs ära och drivs av Raoul Wallenberg Academy.

I år har samhällseleverna på Westerlundska gymnasiet fått äran att vara med i detta globala projekt. Westerlundska gymnasiet har fått i uppdrag att designa en kub för att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna. Westerlundska ansvarar för Artikel 8 i FN:s mänskliga rättigheter som handlar om att en individ har rätt till hjälp från domstol gällande kränkande av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Eleverna på samhällsprogrammet fick under tisdagen den 19/10 påbörja sitt arbete med kuben som de får tillgång till den 9 november. Senare i jul under första advent kommer eleverna få möjligheten att visa upp sin kub på julmarknaden i Enköping. Det finns även en kommitté med elever som i framtiden kommer att hitta på aktiviteter för att uppmärksamma kuben.

På fredagen den 12 november klockan 11.30 - 12.30 kommer Westerlundska inviga kuben genom att arrangera en utställning. Det kommer hållas en utställning på skolgården som görs för att uppmärksamma kubenprojektet samt förstärka varandra som individer genom att fylla kuben med anonyma komplimanger.  Det kommer finnas möjlighet att gå in i kuben och ta del av samtliga komplimanger som en grupp elever på Samhällsprogrammet har förberett. 

Madeleine Hagebo-Stenberg är lärare och ansvarig för kubenprogrammet på Westerlundska gymnasiet. Madeleine tycker att det är roligt att Samhällsprogrammet på Westerlundska gymnasiet är en del av kubenprogrammet. Hon nämner även hur viktigt hon tycker ämnet mänskliga rättigheter är och hur bra detta deltagande är eftersom eleverna delar med sig av sina kunskaper och därmed kan fler ta del av deras kunskaper. 

- Raoul Wallenberg-akademin, som står bakom kuben, har formulerat det snyggt när de säger att vi har mänskliga rättigheter men också "medmänskliga skyldigheter”, säger Madeleine Hagebo-Stenberg.

Hon avslutar med att säga att det hon ser mest fram emot är att se vad alla elever gör i sina kurser och hur de väljer att designa kuben. 

 Även elever ser fram emot att arbeta med projektet.

Vi ser fram emot att jobba vidare med detta projekt, säger Liv Flodin.

- Det ska bli kul, jag ser fram emot att se slutresultatet, säger Saga Boren.