Nu händer det! Handelsprogrammet på Westerlundska gymnasiet ska ge sig in i en ny epok och blir det nya Försäljnings- och serviceprogrammet.


Filippa Dolk 2021-11-17


Det nya namnet speglar en uppdatering av programmets innehåll, där kurser i handel, försäljning och kundservice anpassas till de nya krav som uppstår bland annat till följd av handelns stora digitala omvandling.

Dels är målet att utbildningen ska svara bättre mot handelsbranschens behov och dels att få fler elever att söka till gymnasieprogrammet. Det nya programmet kommer att finnas klart från hösten 2022.

Det är det gamla handels- och administrationsprogrammet som nu ändrar sitt namn till försäljnings- och serviceprogrammet.Programmet får också en del nytt innehåll och närmare koppling till handelsbranschen.

– Handeln genomgår just nu en snabb omställning med stor ökad digitalisering och förändrade kundbeteenden, vilket ställer krav på nya typer av kompetenser i handeln. Därför är det goda nyheter att handelsutbildningen på gymnasiet uppgraderas för att bättre svara mot företagens olika behov. Det är en förändring som vi har jobbat länge på för att få till, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel och ordförande i Handelsrådet, i en kommentar i ett pressmeddelande.

– Handeln är en framtidsbransch som behöver locka fler personer att utbilda sig till handelsyrken och erbjuda bra förutsättningar att stanna kvar och kunna utvecklas i branschen. Det är väldigt viktigt är att det finns attraktiva gymnasieprogram som hänger med när yrken utvecklas. Det är därför glädjande att utbildningarna utvecklas när kompetensbehoven ökar och förnyas, kommenterar Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund och vice ordförande i Handelsrådet i ett pressmeddelande.

Utöver det uppdaterade yrkesprogrammet planeras även en försöksverksamhet med en handelsinriktning på det studieförberedande ekonomiprogrammet. Den startar även den hösten 2022.

 Kerstin Hansson från Westerlundska gymnasiet säger att det är bra att det nya namnet visar tydligare vad programmet syftar till och ser fram emot förändringen.Hon känns förväntansfull och vill gärna berätta om programmets ”nysatsning”.

- Att vi nämligen utbildar främst till försäljning och serviceyrken, dels göra ett modernare program med mycket sälj även på nätet. De som redan går på programmet kommer att gå klart det under Handelsprogrammet, säger Kerstin Hansson.

Näthandeln har växt enormt och Coronapandemin har varit en stor bidragande orsak till den stora ökningen. Vi handlar allt mer på nätet, all service och varor erbjuds där.

Många företag har fått ställa om sig till näthandel med bland annat webbshop för att kunna nå ut till sina kunder. Att lära sig mer om hur näthandeln verkar och fungerar är en viktig del i framtidens handel och service.

- Service är ett jättebegrepp och en jättebransch. Allt från turism till butik och restauranger och de flesta företagen kommer att behöva både bra servicepersonal och goda försäljare. För mig är service att kunna se kunden och förmågan att kunna förstå en annan människas behov, fortsätter Kerstin Hansson.

 Konsten att lära sig känna empati för andra och skapa ett förtroende till sina kunder märker man att Kerstin ser som väldigt viktigt. Bygga upp ett förtroende och en trygghet som gör att kunden vill spendera pengar på det företag som du jobbar på.

 - Dessutom har man lagt in kurser som handlar om hållbar handel som både tar upp den sociala hållbarheten samt den ekologiska och ekonomiska. Så ettorna som börjar hösten 2022 kommer att söka till FS, Försäljnings- och Serviceprogrammet, säger Kerstin Hansson.

 I Enköping har det även lagts till kurser inom turism och utställningsdesign för eleverna som är en attraktiv utbildning som företag i kommunen efterfrågar.

 Handelsprogrammet har i många årtionden haft samma namn och det blir nu en utmaning för skolorna att berätta för företagarna om det nya namnet och programmet. Berätta om utvecklingen och de nya ämnena eleverna kommer att sättas in i och förhoppningsvis göra dom attraktiva på arbetsmarknaden sen.

-Det bästa är att det är ett brett yrkesprogram där du lätt får möjlighet till högskolestudier.

Dessutom arbetar vi mycket med kommunikation och människor vilket jag tycker är superintressant, säger Kerstin Hansson.

– Sammantaget är detta förändringar som branschens parter gemensamt har arbetat för under så många år. Det är positivt att branschens samarbete med Skolverket och andra myndigheter nu börjar resultera i mer moderna gymnasiala utbildningsvägar med sikte på karriärer i handeln, säger Handelsrådets vd Mats Johansson i ett pressmeddelande.