Luciafirande i Väring 13 december


Ingela Eriksson 2021-12-04


Glädjande nog besöker Lucia med tärnor åter Väring. Ta med legitimation och vaccinationsbevis så är du välkommen till Värings kyrka.