Skolvalet på Westerlundska - höger eller vänster?


Malte, Filip, Axel 2022-09-28

Stina Eriksson tyckte det var bra att det blåa blocket fick majoritet.

Stina Eriksson tyckte det var bra att det blåa blocket fick majoritet.



Vad tyckte du om resultatet?-Det var ett bra resultat då det blåa blocket vann sa Texas Bielfeld

Vad tyckte du om resultatet?

-Det var ett bra resultat då det blåa blocket vann sa Texas Bielfeld



Vad tyckte du om skolvalet?-Det var kul, se vad skillnaden var mellan det riktiga valet och skolvalet sa Leon Ekström

Vad tyckte du om skolvalet?

-Det var kul, se vad skillnaden var mellan det riktiga valet och skolvalet sa Leon Ekström



Detta är hur resultatet såg ut på Westerlundska. Man ser vart förtroendet ligger hos ungdomarna på Westerlundska.

Detta är hur resultatet såg ut på Westerlundska. Man ser vart förtroendet ligger hos ungdomarna på Westerlundska.



Onsdagen den 7 september var det skolval här på Westerlundska. Nu har rösterna räknats och eleverna har fått säga sitt. Resultatet är här. Hur ser det ut på Westerlundska jämfört med resten av Sverige?


Alla elever på Westerlundska har nu fått chansen att visa hur de ställer sig till de olika partierna i Sverige. Eleverna fick precis som under det riktiga valet valsedlar och kuvert som de sedan fick lämna in när de lagt sin röst. Till skillnad från det ordinarie valet så fick eleverna endast möjlighet att rösta på vilket parti som de sympatiserade mest med i stället för att rösta för riksdag, region och kommun som befolkning gjorde i det riktiga valet.

Valresultatet skilde sig på många olika sätt jämfört med det ordinarie riksdagsvalet och det kan vara en tanke på hur framtida val kan se ut. Om man jämför med riksdagsvalet så fick det högra blocket en klar majoritet med 70% av alla rösterna medan det vänstra blocket enbart fick 28,66% av elevernas röster. Ett exempel på hur stor skillnaden är att M med 33.29% av rösterna har mer än det vänstra blocket sammanlagt. Det skulle betyda att om detta var det riktiga valet så skulle M ha mer underlag att kunna bilda regering.


Under intervjuerna märktes det vilken politisk syn de flesta ungdomarna på WGY hade.