Träningsgrupper i Väring portas


Ingela Eriksson 2022-12-07


Med en veckas varsel får tre träningsgrupper, som använder idrottssalen i Värings skola, nej från Skövde kommun. De får inte fortsätta i Väring. De hänvisas till Timmersdala eller Tidan. Tydligen ska det sparas på belysning och ventilation i Väring under tre kvällar. En kan fundera på om det blir bättre att istället ha upplyst  och ventilerat i den betydligt större hallen i Tidan? Det spar i alla fall inte energi/bränsle att köra fram och åter till Tidan på kvällarna än att cykla eller gå till skolan i Väring. Hänger det måntro ihop med att Timmersdala och Tidan nu ska klassas som "serviceorter" och Väring "lokalort" i den nya översiktsplanen ÖP2040?