Granen håller ut även när julen dansas ut


WGY nytt 2023-01-13Det är inte bara fredagen den 13:e idag utan också tjugondedag Knut. Det innebär att julen dansas ut på flera håll. Huruvida det förekommer någon dans på bygget av det nya Westerlundska gymnasiet är oklart men säkert är i varje fall att julgranen på fasaden fortfarande finns kvar.