Värings intresseförening firar 30 år och byter namn. Dialogmöte 20 mars 18.00


Ingela Eriksson 2023-03-08
Den 24 februari 1993 bildades Värings samhällsförening som snart därefter bytte namn till Värings intresseförening. Då fanns även en företagarförening i trakten. Den nya föreningen var öppen för privatpersoner, företag och föreningar. 7 mars 2023 bytte föreningen namn till Värings utvecklingsförening. Syftet är samma - att arbeta för den här bygdens positiva utveckling och livsmiljö, samt samverkan mellan oss som verkar och bor här i trakten.

2023 är ett viktigt år som kan vara avgörande för framtiden. Viktigt att många människor, företag och föreningar är medlemmar så att vår röst blir starkare när vi nu ska göra en handlingsplan för framtiden tillsammans med Skövde kommun. ÖP2024 har många skrivit sina synpunkter kring och nu får vi påverka våra politiker för det fortsatta arbetet. Vi samarbetar även med likartade orter som är i samma sists som vi. Vi måste försvara vår skola och förskola och låta fler få plats att bo i området.
Superviktigt att vi mobiliserar alla åldrar att delta i Dialogmötet i Värings församlingshem 20 mars 18.00. Viktigt att många ungdomar också deltar, liksom barnfamiljer, äldre, företagare och föreningar. Påverka din omgivning så att vi fyller rummet!
På årsmötet valdes några nya in i styrelsen. Emil Forslund blir nya vice ordförande och Caroline Josefsson och Viktoria Sandbom ersatte, Anders Löfvenborg, Henrik Wessberg och Alexandra Leinonen. Övriga i styrelsen kvarstår liksom revisorer. Ny valberedning är Karl Öberg och Jan-Erik Ullström.
Förutom genomgång av tidigare verksamhet och ekonomi, samt val, ägnades mycket tid åt att tala om kommande planer. Fokus är att bygden skall ha ett bättre underlag av boende så att skola, förskola, butik, pizzeria och annan handel och service ska kunna behållas och utvecklas. Även föreningar och företag behöver givetvis medlemmar och kunder. 
Det finns efterfrågan på tomter, både i samhället och på landsbygden. Det finns byggare som vill bygga och satsa på vår ort. Det finns hyresgäster som vill flytta hit. Skolan behöver fler barn för att få ihop ekonomin. Säkrare cykelvägar. Bättre bussförbindelser, särskilt på helgerna. Mer möjligheter för ungdomars fritid efterfrågas. Ett belyst motionsspår och ett utegym, snygga till området kring Store Flo. Ja, listan kan göras lång och bätre blir den efter mötet 20 mars.
För att visa ditt stöd för föreningens arbete önskar den att du blir medlem. Enklast för många är att swisha 0708-440159 (kassör Birgith) eller via Pg 4217924-2. Notera vem/vad det gäller och skicka gärna med e-postadress. Privatperson 40.-, förening 50.- och företag 100 .- är årsavgiften.