DET HÄNDE IDAG

2009 Augusti

Ti On To Fr
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

Torsdag den 27 augusti 2009  

Proklamationen om de mänskliga rättigheterna (27.08.1793)

Proklamationen om de mänskliga rättigheterna.
Vi behöver bara slå på TV:n eller läsa tidningen för att se hur grundläggande mänskliga rättigheter dagligen kränks.
Går vi tillbaka i historien har mänskliga rättigheter, som vi i Sverige betraktar som självklara, inte alltid funnits. Den syn på dessa rättigheter som vi har och som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bygger på är den franska deklarationen om de mänskliga rättigheterna som utfärdades 1793.
Deklarationen börjar med att slå fast att: ”Människorna föds och förblir fria och lika i rättigheter”. De naturliga rättigheterna, frihet, egendomsrätt, säkerhet, rätt att avvärja förtryck, yttrandefrihet, skattebevillningsrätt mm., lades fast och man fastslog att all makt skulle utgå från folket.
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna genomfördes aldrig fullt ut i det revolutionära Frankrike, men den lade grunden för de västerländska demokratierna. Mänskliga rättigheter är inte något självklart och vi måste vara beredda att försvara dessa rättigheter då de alltid hotas av olika grupper i vårt samhälle och runt om i världen.