DET HÄNDE IDAG

2010 September

Ti On To Fr
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30 01 02 03

Torsdag den 23 september 2010  

Kejsar Augustus föds (23.09.63 f.Kr)

Den 19 augusti år 14 e.Kr avslutades ett extraordinärt livsöde som börjat 77 år tidigare den 23 september 63 f. Kr. Denna dag föddes i Rom Gaius Octavinaus. Det första namnet kom från morssläkten, Gaius Julius Caesar var hans mormors bror. Faderns släkt var förmögna borgare i staden Velitrae sydöst om Rom.
Vi vet mycket lite om Octavianus barndom första gången han nämns är i samband med mormoderns begravning 51 f.Kr
År 46 följde han Caesar på ett krigståg till Spanien och 44 sändes han till Appolonia i Epirus för att lära sig retorik samt fortsatta studier i krigskonsten. Då Caesar mördades den 15 mars 44 visade det sig att han adopterat Octavianus och gjort honom till sin arvinge.
Han tog nu namnet Gaius Julius Caesar Octavianuns och svor att hämna sin adoptivfars död. Detta skedde 42 då Caesars mördare besegrades i slaget vid Filippi. Kampen om arvet efter Caesar pågick till slaget vid Actium år 31 då han huvudmotståndare Antonius besegrades.
Då Octavianus säkrat makten i det Romerska riket överlät han staten till senaten och det romerska folket 13.1.27. Detta var endast en skenmanöver i verkligheten behöll han total kontroll över armen och provinserna. Men för detta hedrades han med hedertiteln Augustus (den vördnadsvärde).
Under återstoden av sitt liv styrde han Romarriket med järnhand och gjorde riket till ett kejsardöme som skulle styras av hans ätt. Man behöll republikens former men makten låg hos kejsaren. Genom att införa envälde minskade fraktionsstriderna i riket
Augustus förde en expansiv politik mot sina grannar och fortsatte Caesars erövringspolitik. Genom sina resurser omvandlade han Rom från en stad av tegel till en stad av marmor.
Hos oss påminns vi varje jul om kejsar Augustus han ”som utfärdade ett påbud om att hela världen skulle skattskrivas”.