DET HÄNDE IDAG

2021 September

Ti On To Fr
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 01 02 03

Söndag den 26 september 2021  

Göta Kanal invigs (26.09 1832)

å projekt i Sveriges historia har samtidigt varit så framgångsrika och misslyckade på samma gång som Göta Kanal. Efter över 20 år arbete kunde vattenvägen från Göteborg till Stockholm äntligen invigas den 26 september 1832.
Redan 1525 framförde Hans Brask, han med brasklappen, ett förslag om att man borde anlägga en kanal från Västerhavet till Östersjön. Syftet med projektet var både politiskt och ekonomiskt. Genom en kanal kunde man undgå Hansans handelsinflytande i södra Östersjön och inte minst den förhatliga Öresundstullen som alla fartyg som passerade sundet måste betala.
Det var dock först efter öppnandet av Trollhätte kanal som tanken på en vattenväg genom Sverige blev realistisk. Genom de tekniska framgångarna inom kanalbyggnadstekniken under 1700-talet hade det blivit möjligt att bygga Trollhätte kanal som band samman Göteborg med Vänern. 1808 fick Baltzar von Platen i uppdrag att utreda frågan om byggandet av en kanal från Vänern till Östersjön. Det var inte den första utredning som gjorts i frågan men den ledde fram till en motion om byggandet av ”Götha Canalen”. Redan 1810 var förarbetet avslutat och byggandet kunde inledas.
Arbetet genomfördes genom kommenderingar av indelta soldater som i stället för att öva krig blev kommenderade att gräva en kanal. Under 1812 hade man under perioder mer än 7.000 man som samtidigt arbetade med kanalbygget. Men man kunde inte hålla denna styrka i arbete varför man vanligtvis hade 2-3.000 man engagerade i bygget.
1822 kunde man inviga delen mellan Vänern och Vättern. Men det skulle dröja ytterligare 10 år innan sträckan mellan Vättern och Östersjön var färdigställd. Von Platen som var den som ledde bygget fick aldrig uppleva att det slutfördes då han dog tre år före färdigställandet.
Göta kanal användes mycket lite under de första decenniernas efter färdigställandet bl.a. eftersom den svenska handelsflottan till största delen bestod av segelfartyg som hade svårt att segla i en kanal. När ångan kom fick kanalen större betydelse men samtidigt kom konkurrensen från järnvägen som blev så stor att trafiken aldrig blev som man en gång planerat. Idag är kanalen endast ett turiststråk .