Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 mars 2018 - klockan 04:21
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Marknadsplan- steg för steg


Per Löfgren 2014-11-27


Marknadsplanen är en del av företagets affärsplan, och ska visa hur företaget förhåller sig till sin marknad, vilka mål som är satta för kunder och potentiella kunder samt aktiviteterna som ska göra att företaget når målen. Marknadsplanen måste alltid vara synkroniserad med företagets övergripande strategier och mål. En marknadsplan ser ju alltid olika ut för olika företag, men om du får med de här rubrikerna har du fått med det viktigaste.

Varumärkesplattform/önskat läge
Många marknadsplaner börjar med en beskrivning av hur företaget vill att varumärket ska uppfattas.
Det kallas för varumärkesplattform, brandbook eller något annat, men är egentligen en beskrivning av hur ni vill att ert varumärke ska uppfattas av marknaden.

Varumärkesplattformen beskriver alltså ett önskat läge.
Här ska finnas tydliga mål som ni ska nå i marknadsandel, varumärkesposition, eller det som är relevant för er.

Ingångsdata och förutsättningar/läge i dag
För att veta hur du ska ta dig till det önskade läget måste ni veta var ert varumärke är i dag, kundernas behov och deras köpvanor.
Ni bör ha koll på hur stor del av din tänkta marknad som känner till ert varumärke, hur många som kan tänka sig välja varumärket (kännedom och användning) och hur varumärket uppfattas idag av marknaden (brand image eller varumärkesbild).
Ni bör också veta hur era kunder ser på varumärket, era produkter/tjänster och era andra processer kunderna möter.

Denna information bör också finnas för de största konkurrenterna.

En del marknadsplaner innehåller också en beskrivning av kundens behov och en beskrivning av hur de vill köpa produkten/tjänsten. Är er målgrupp indelad i olika segment bör ni också beskriva de olika segmenten.

Erbjudande
När ni beskrivit det önskade läget för varumärket, och dagens läge, är det dags att beskriva era erbjudanden till marknaden.
Om ni jobbar mot olika segment beskriver ni vilka erbjudanden ni har mot de olika segmenten. Om det är relevant kan ni också beskriva konkurrenternas erbjudande.

Aktivitetsplan
Rubrikerna ovan beskriver tillsammans VARFÖR ni ska göra olika aktiviteter. Ni har beskrivit vart ni vill nå, var ni står idag, vad och hur ni vill sälja till vem. Då kan ni göra aktivitetsplanen.

Aktivitetsplanen ska innehålla all kommunikation, så att ni tydligt kan se vad ni ska kommunicera i respektive kanal.
Den ska innehålla försäljningsställen (Point of Sale), kommunikationskanaler, PR, mässor, event mm.
För varje aktivitet ska det finnas ett tydligt mål som ni sedan följer upp.
Den modige anger hur mycket försäljningen ska öka.

Gör aktivitetsplanen så att den är överskådlig och tydligt visar VAD ni ska kommunicera i vilken kanal och NÄR.

Att få det att hända
En bra plan betyder inget om den inte genomförs på ett bra sätt.
Det är bättre att ha en enkel plan och faktiskt genomföra den, än att ha en avancerad plan som inte genomförs.
För att få det att hända måste alla aktiviteter i marknadsplanen vara synkroniserade med andra aktiviteter i företaget, till exempel produktutveckling, tillverkning och sälj.
En viktig part är säljavdelningen.
Aktiviteterna i marknadsplanen måste ha sin motsvarighet i säljarnas key account- eller säljplaner.
Marknadsplanen ska ju leda till att företaget når sina övergripande mål. Därför måste marknads- och aktivitetsplanen finnas med på agendan i rätt forum, t.ex. i ledningsgruppen. Bara om alla delar drar åt samma håll kommer ni att nå er fulla potential.

Rätt underlag i god tid
För att kunna påbörja marknads- och aktivitetsplansarbetet i tid i höst, är det dags att redan nu se över vad du behöver ha för underlag. Skaffa dig en plan för hur tar fram din marknadsplan redan nu.

Vill du veta mer - se www.milega.se.

Tipsa en vän     Skriv utAndreas Carlsson - Från idé till succé
Andreas Carlsson - Från idé till succé

Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Går i morfars fotspår.

Morfar och Karl-Bertil Jonsson – två personer som har format Andreas Carlsson till den inspiratör, kreatör och visionär han är i dag.


Han har skrivit låtar för världsartister och...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Artikel från IHM Business School

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro


Hur hanterar hjärnan den nya digitala tillvaron? Vilka faktorer påverkar förmågan att tänka, möjligheten att minnas och viljan att förändras? Jag samtalar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

E-sporten värd miljarder kronor
– var finns de svenska företagen?


E-sporten växer så det knakar. I år beräknas marknaden öka med 41 procent till drygt åtta miljarder kronor. 2020 väntas den vara värd 12,5 miljarder kronor,...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Nej, Facebook dör inte i år heller!


Under många år har media förhoppningsfullt skrivit på Facebooks dödsruna. Inga unga använder Facebook, inga gamla använder Facebook, medelålders anvä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Maxa Snacket i en uppkopplad värld.


Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Analyser för bättre kundkännedom.


>> Författaren Stig Johansson ska en gång ha sagt, ”Vi lär oss tala någon gång i ettårsåldern - långt senare lär sig ett fåtal...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Vi fick tillgång till all världens data. Du kan aldrig ana vad som hände med varumärket.


Färsk forskning visar att klickjakt och kortsiktiga ROI-mål i längden leder till att varumärket utarmas. Hårt riktade digitala säljkampanjer fångar lä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Så skapar du attraktiva videoannonser för sociala medier.


Alla vill veta det hemliga receptet för att skapa attraktiva och kostnadseffektiva videos för sociala medier. I den här artikeln ska vi titta närmare på den första...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Therese Manus om World Public Relations Forum 2018


Den 22–24 april 2018 arrangeras World Public Relations Forum – världens största internationella konferens för yrkesverksamma inom kommunikation och PR. Norge är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Reklam har aldrig varit viktigare.

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ

Jag vågar lova att inom några år så är HiQ även en av de ledande reklambyråerna i Norden – om till och med inte den ledande. Redan i dag är en stor...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

BONZAI cases


Företaget Yara, som tillverkar gödningsprodukter, och den ideella organisationen Barnfonden, som arbetar för att förbättra utsatta barns villkor, kan tyckas vara två...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa