Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Onsdagen den 21 mars 2018 - klockan 00:09
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Madicon

Bestående resultatförbättringar i mångfilialföretag/organisationer.


Johan Martinsson 2016-05-03


Grundtes: Alla vill göra sitt bästa i varje given situation! Som ledare och chef för en organisation med många egenägda eller franchisetagarägda verksamheter spridda över en större geografisk yta frågar man sig ofta ”Varför gör inte organisationen det vi har bestämt? Vi har ju både skrivit, talat, utbildat och konfererat om frågeställningen!” Det här dokumentet kommer att belysa och ge vägledning inom just denna utmaning.

Många kända psykologer och organisationsutvecklare har forskat och fördjupat sig inom området organisationsutveckling, men verklighet och teori är inte alltid i harmoni.
I min yrkesroll som Business Sherpa på Madicon med b.la. ett uppdrag som VD för Svensk Franchise träffar jag ofta ledare och chefer som upplever en oerhörd frustration kring att bestämda saker inte blir gjorda. ”Vi vet ju alla vad som är rätt, varför sker det inte?”

Här följer några av mina konklusioner kring bestående förändringar i företag med flera filialer/enheter eller franchisestruktur.

Planeringsfasen
Ofta vet organisationen vad som ska eller behöver förändras för att stärka konkurrenskraften. Frågan är snarare hur man skall samla in kunskapen och göra en strategi eller marknadsaktivitet kring den?
Här gör de flesta företag klassiska informationsinsamlingsprojekt i form av kundundersökning, marknadsanalyser, konkurrentanalyser, medarbetarenkäter och ibland även fokusgrupper.

Allt detta är bra, men det måste hållas inom rimliga gränser eftersom den totala mängden information gör att man får svårare att fatta beslut om särskiljande strategier.
Henry Ford blir ofta citerad i detta fall: “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”
Mitt arbetssätt har alltid varit att arbete med de som varje dag möter kunderna som köper våra tjänster eller produkter.
I min begreppsvärld har jag döpt det till ”gisslanfasen”.

Inom Madicon har vi också en kommunikationsbyrå, Madicon Communication, som har ett verktyg där vi identifierar och lyfter fram de värderingar som finns i organisationen i nuläget. Har man inte koll på sina värderingar kan man avsluta sin tänkta förändring redan nu.

Gisslanfasen
De flesta företag har processer för varje steg i sitt arbete, antingen medvetet eller omedvetet. Jag söker ofta efter huvudprocesser och därefter stödprocesser.
Man kan döpa det till lean eller vad man önskar, men det viktiga är att man hittar dessa delar och kan tydliggöra dem, först och främst för de som är involverade i planerings- och gisslanfasen.

Nu gäller det att identifiera vilka processer som är viktigast i syfte att få en så bred förankring av kommande beslut som möjligt. Ibland blir det utskott i vissa av stödprocesserna som i sin tur rapporterar till en projektägargrupp, eller så blir det så kallade Bootcamps (Träningsläger) där man involverar väldigt många i arbetsgrupper kring de olika processerna.

Jag lyssnade nyligen på Mike Duke, Walmarts tidigare VD, som spenderade mycket tid i butikerna, lager och andra viktiga delar i Walmarts process.
För honom var det avgörande i hans framgång eftersom han då fick förstahandsinformation om vad som fungerar respektive inte fungerar.
Det är i det närmaste oansvarigt att fatta beslut i en ledningsgrupp eller styrelse utan att ha denna kunskap och insikt.
Varje situation kräver dock en klar tanke och tydlig arbetsmodell, annars går man lätt vilse.

Beslutsfasen
Nu har vi kommit till den mest kritiska fasen! Har vi hittat något som är värt att lyfta fram, ta bort eller ändra i företagets sätt att arbeta?
Nu är det dags för de oliktänkande att kliva fram och de modiga att visa på handlingskraft!

Ett exempel i mitt eget liv var när Mäklarhuset i denna fas bestämde sig för att utmana branschen fastighetsmäklare.
Vi bestämde oss för att etablera och göra budgivningsprocessen öppen och transparant för säljare och köpare av privatbostäder.

Närmare femhundra fastighetsmäklare inom Mäklarhuset tyckte initialt att det var en icke-fråga eftersom ”alla litar på mig” och ”vi har aldrig haft problem med detta”.
Dessutom hade vi Personuppgiftslagen (PuL) emot oss. Men inom ledningen var vi övertygade om att vi går mot ett öppnare och mer transparant samhälle och vågade därför fatta det kritiska beslutet att utmana branschen och den egna organisationen.
Resten är historia, men några milstolpar på den resan var medieintresset, kundnöjdhet och en förändrad lagstiftning.
Jag är glad och stolt över att vi vågade ta beslutet. Idag kan bostadsköpare känna ett större förtroende i denna del av fastighetsaffären.

Manipulationsfasen
Beslutet är fattat och förändringen skall bli till verklighet! Nu gäller det att börja den försiktiga manipulationen.
Det låter kanske otrevligt, men här kan man göra väldigt många bra saker förutsatt att varje handling styr ”roughly west” som jag brukar uttrycka det, det vill säga att så länge man har ett tydligt mål och varje steg i manipulationsfasen styr ungefär däråt måste man vara nöjd.

Här blir det ofta både konflikter och diskussioner, men min uppfattning är att de alltid är av godo. Vid ett tillfälle stod jag inför ett par hundra personer och sa att ”Jag kommer att manipulera er under ett par års tid för att nå det vi gemensamt har beslutat, men ni vet inte vad beslutet är och jag kommer inte heller att berätta det för er.
För då kommer det aldrig att bli verklighet!”

De små stegen – förbättringsfasen
I enlighet med Kaisen måste man hela tiden leta efter och identifiera de små stegen som förbättrar organisationen eller produkten.
Här gäller det att hitta arbetsmodeller där man kan samla in och arbeta med de små stegens förbättringar.
När man hittar områden som leder mot den bestämda förändringen skall man snabbt lyfta upp, bearbeta och kommunicera detta. Har man ingen annan kanal att göra det på brukar PR och marknadsföring vara det man centralt kan använda i denna fas.
Men det gäller att ta det i små steg, för även här är risken stor att organisationen inte ställer sig bakom kommunikationen.

Under en period arbetade jag med en reklambyrå vid namn DTRT som stod för Do The Right Thing. Jag kan inte komma ihåg alla gånger vi argumenterade, men de lärde mig många saker, och en sak har jag alltid med mig: ”90% handlar om vad du gör, 10% om vad du kommunicerar”.
Idag heter byrån Right Thing United eftersom de gick samman med fler obstinata kommunikationsmänniskor.
Jag vill tacka Simon, Gunilla och Patrik för ert fantastiska tålamod med mig.

Lanseringsfasen
Timing is Everything, som Garett Höglund sjunger.
I detta skede måste det finnas ett antal ambassadörer i verksamheten och helst ett par sucess cases. Denna fas måste ha föregåtts av att man i sin affärsplan och marknadsplan har gjort plats för förändringen.

Personligen tycker jag mycket om BMC, Business Model Canvas, som verktyg eftersom det blir en Business Model Generation när man arbetar sig igenom den.
Jag menar att den arbetsmodellen på nytt identifierar hela flödet och lyfter fram svagheter i affären tillsammans med styrkor i flera dimensioner.
Det viktigaste är att den önskade och beslutade förändringen är implementerad till viss del i huvud- och stödprocesser, annars blir det ingen bestående förändring.

Love and Hate fasen
Nu visar sig normalfördelningskurvan i sin tydligaste form. Du kommer att ha 20 % First mover advantage (Rosa-Bet Mosskanter) människor som älskar att vara först och tycker det är toppen. I svansen kommer du att ha 20 % som vaknar upp och säger att detta var det dummaste vi kan göra och vi kommer att förlora mängder av kunder eller något annat på denna förändring.
Det viktigaste är att massan i mitten tycker att den beslutade förändringen fungerar och inte förstår den ”stora grejen” som svansen talar om.
Dessa är de som har blivit försiktigt manipulerade.

Löpande förbättringar och loopen
Har man en gång arbetat efter dessa steg och sett kraften i det är det bara att börja om igen när man känner att man tappar konkurrenskraft eller helt enkelt bara vill bli bättre.
Om man inte har haft externhjälp under förändringsarbetet är det nu hög tid att fundera på det eftersom du – och många med dig – nu befinner dig i en fas där du dränerat dig på energi och driv.
Här är det därför ovärderligt att ta med sig en Business Sherpa från Madicon som har gått vägarna förr och kan stödja dig som ledare med olika infallsvinklar på kommande arbete och förändringar.
Lycka till med dina bestående förbättringar i en långsiktigt levererande organisation.

Johan Martinsson
Business Sherpa, Madicon
Mail: johan.martinsson@madicon.se
Tel: +46 708 936650
www.madicon.se

Tipsa en vän     Skriv utArtikel från IHM Business School

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro


Hur hanterar hjärnan den nya digitala tillvaron? Vilka faktorer påverkar förmågan att tänka, möjligheten att minnas och viljan att förändras? Jag samtalar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Nej, Facebook dör inte i år heller!


Under många år har media förhoppningsfullt skrivit på Facebooks dödsruna. Inga unga använder Facebook, inga gamla använder Facebook, medelålders anvä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

E-sporten värd miljarder kronor
– var finns de svenska företagen?


E-sporten växer så det knakar. I år beräknas marknaden öka med 41 procent till drygt åtta miljarder kronor. 2020 väntas den vara värd 12,5 miljarder kronor,...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Vi fick tillgång till all världens data. Du kan aldrig ana vad som hände med varumärket.


Färsk forskning visar att klickjakt och kortsiktiga ROI-mål i längden leder till att varumärket utarmas. Hårt riktade digitala säljkampanjer fångar lä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Analyser för bättre kundkännedom.


>> Författaren Stig Johansson ska en gång ha sagt, ”Vi lär oss tala någon gång i ettårsåldern - långt senare lär sig ett fåtal...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Du där, klarar ni verkligen av morgondagens utmaningar?

Robert Börjes på MCPLAY utmanar företag att bli \

Visst vill väl du bidra till ökad tillväxt i det företaget du jobbar på? Svaret är naturligtvis ja! Tillgänglig kunskapstid är en kritisk faktor för att...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Therese Manus om World Public Relations Forum 2018


Den 22–24 april 2018 arrangeras World Public Relations Forum – världens största internationella konferens för yrkesverksamma inom kommunikation och PR. Norge är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Reklam har aldrig varit viktigare.

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ

Jag vågar lova att inom några år så är HiQ även en av de ledande reklambyråerna i Norden – om till och med inte den ledande. Redan i dag är en stor...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Digitaliseringen ställer krav på hantverket.

ANDERS EKHAMMAR. PR-konsult och partner på Perspective Communication.

Alla discipliner inom marknadsföring är ett hantverk. Det finns lagar, regler och forskning som i kombination med erfarenhet och kreativitet skapar framgångsrik kommunikation. Oavsett...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

BONZAI cases


Företaget Yara, som tillverkar gödningsprodukter, och den ideella organisationen Barnfonden, som arbetar för att förbättra utsatta barns villkor, kan tyckas vara två...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Livsstilsanalys - mer information om de egna kunderna inför bearbetning av en ny marknad.

Peter Lindhe och Niklas Linder hos Marknadsinformation i Sverige AB.

De flesta företag tror att de har bra koll på sina kunder och de målgrupper de försöker nå med sina produkter och tjänster. De vet ofta inte att det nu finns...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Allt fler marknadschefer anser att videoinnehåll inte längre bara är ett alternativ - det är snarare ett måste för en framgångsrik marknadsstrategi.


Men i och med det ökade behovet av rörligt material, kan det i längden kännas ekonomiskt ohållbart att lägga ut allt på produktionsbolag och contentbyråer....

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Alltid matchdag hos Marketmatch
- hur gig-ekonomin skapar nya möjligheter inom marknad.


Alexander Johansson har en vision om den perfekta matchen – mellan marknadskonsulten som behöver stimulans och variation för att vara kreativ – och företaget som går...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Så skapar du attraktiva videoannonser för sociala medier.


Alla vill veta det hemliga receptet för att skapa attraktiva och kostnadseffektiva videos för sociala medier. I den här artikeln ska vi titta närmare på den första...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Med kunden i fokus.


De har tidigare, och var för sig, varit med om att bygga upp etablerade mediaföretag. Nu har Patric Ullaeus och Johan Jörneman slagit sina påsar ihop och ambitionen är att...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Hur skulle vår email se ut om vi lät Millennials bygga den idag?


EN FRÅGA VI STÄLLDE OSS FÖR 3 ÅR SEDAN VAR: KOMMER INTE VI ATT VILJA KUNNA KOMMUNICERA MED VIDEO ÄVEN I MAIL FRAMÖVER? Vi skulle nu vilja sticka ut hakan och på...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Därför ska du som marknadschef hålla koll på medierna.


I det nya medielandskapet räcker det inte för marknadschefen att ha koll på de egna, köpta, kanalerna. Hela mediebilden av varumärket måste bevakas – inklusive...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Att göra rätt (och inte fel!)
- viktigare än någonsin


”Allt är ändrat – ingenting är nytt!”.
Kommunikationslandskapet och dess förändring och förflyttning är ett kärt ämne bland oss som...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Förena marknad & sälj och använd drivkraften till att fokusera på befintliga och potentiella kunder.


Mål sätts upp och storslagna planer görs, men hur vet man vilka parametrar som styr om målen kommer nås eller inte? Om avdelningarna har egna mål som inte sätts...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

ETNOGRAFI - ett effektivt sätt att skapa en genuin kundrelation.


Vad skulle vara annorlunda i din organisation om du kunde uppleva det din kund upplever? Vilka erfarenheter har de som du inte vet något om? Vilka innovationer, möjligheter till merfö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Framtiden för e-handeln:
Fysiska butiker?


KONKURRENSEN HÅRDNAR 
E-butikerna lever i en extremt konkurrensfylld miljö. Det finns över en miljon e-butiker, och de ligger, kan man säga, vägg-i-vägg. Prisjä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Marknadsföring som gör skillnad.


Konsumenter har gått från att bara köpa det du säljer till att köpa vad du står för. Därför är det helt naturligt att de skickligaste...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Gamification för ökad kundlojalitet
Ny standard gör marknadschefen till hjälte!


Gamification, eller spelifiering, är inte bara ett modeord utan på väg att bli en standard som verktyg för att öka människors engagemang. Det gäller såvä...

Läs mer
Intervju med Göran Garberg

Adjöss traditionellt kontor. Hej utvecklande mötesplatser!


Sverige är ett av världens mest innovativa länder, vi har ett ledarskap som bygger på rivna pyramider och empowerment, vi litar på att medarbetare gör sitt bästa...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Rätt byrå för uppdraget.
(Marknadscheferna och BONZAI BD inleder exklusivt samarbete).


I dagens strida ström av ständigt nya kanaler och plattformar är det inte alltid lätt att veta vilken byråpartner man ska välja. Det finns ett enormt utbud av byrå...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Hur du höjer engagemanget på ditt företag utan bättre chefer.
(Ett alternativt sätt)


Arbetsglädje och engagemang är heta ämnen idag. Engagemanget på svenska företag är alldeles för lågt. Siffror visar att bara en av sex anställda kä...

Läs mer
Om framgångsrik varumärkeskommunikation i sociala medier

"Var en rebell inom ramen"


Användningen av sociala medier fortsätter att öka och den digitala publiken är kräsnare än någonsin. Nya funktioner så som möjligheten att livesä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Alla pratar om rörligt - men är det rätt?


Det kan inte ha undgått någon som jobbar med kommunikation att man de senaste åren lyft upp film som räddaren i alla möjliga nödiga sammanhang. Den här produkten...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Frölunda Torg satsar på upplevelsebaserad marknadsföring


FÖR TIO ÅR SEDAN KUNDE DU SPENDERA HELA LÖRDAGEN PÅ ETT KÖPCENTRUM I JAKTEN PÅ DEN PERFEKTA OUTFITEN. IDAG ÄR SAMMA OUTFIT BARA EN GOOGLING OCH NÅGRA KLICK...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

Packat & klart.


Målet är lika enkelt som genialt – att effektivisera såväl lagerhållning som distribution så att kunderna i stället kan fokusera på det de sjä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2017

DÅLIGA MÖTEN – Nutidens största tidstjuv och arbetsmiljöfråga.


Scandic Triangeln i Malmö lanserar Magic Room, receptet för tröstlösa mötesledare.


I SVERIGE SPENDERAS cirka 30 procent av vår arbetstid på...

Läs mer
Marknadscheferna med Mercedes-Benz i Båstad 2017

Sexton marknadschefer i Båstad med Nyström, Järryd, Pernfors och Tideman


För två veckor sedan gick nätverket Marknadscheferna ut med ett upprop till sina medlemmar. "Vi söker Sveriges mest tennisintresserade marknadschefer". Ett upprop som genererade...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2017

Ingen vill vara vän med någon som är perfekt.


Idag betraktas varumärken mer som vänner och bekanta som man har en levande relation till. Din trygga kompis när olyckan är framme, eller galningen som får dig att kasta dig...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

NKI vs. Kundlojalitet och kundupplevelse

INFOGRAPHIC RECEPTET! För mer information om Gamification in Business och för att få en Gameplan i att strukturera upp arbetet för att implementera gamification – kolla här!

I en allt mer konkurrensutsatt värld, med komplexare beslutsprocesser och fortsatta försök att fånga kunder med rabatter och erbjudanden mäts ofta framgång i NKI...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2017

Sätter avtryck på säkerheten.

Yiwen Jin och Pether Axelsson med lösningen i hand.

ID-bedrägerierna ökar och drabbar många oskyldiga. Många förordar en tvåfaktorsidentifiering, men tekniken har tidigare inte funnits. Nu kan svenska Mark-up...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2017

Enhetlig varumärkeskommunikation jorden runt.


Att logistik är viktigt för en researrangör är självklart. Lika självklart är det att alla delar i ett bolag måste följa varumärkets riktlinjer...

Läs mer

Vad är Micro-Moments?

10 SAKER SOM KÄNNETECKNAR EN MODERN MARKNADSAVDELNING

MOBILANNONSERING
– relevant, effektivt och prisvärt.

Information som går in istället för ut

För dig som funderar på en kundklubb:
ALLA B2B-KUNDER ÄR OLIKA!

5 nya trender inom e-handel

Rörande e-commerce

Varför vill inte alla öka sin försäljning med 64 procent?

Kombinationen av professionell SEO och PR:
Optimerar ditt bolags kommunikation

Hur får du dina medarbetare att leva varumärket?

”Det är dags att kommunicera jämställt”

Säljtratten är en glasstrut – fyll den med smaskigt innehåll

FRAMTIDENS MARKNADSORGANISATION - Digitaliseringen stöper om marknadsorganisationen

Nytt koncept för effektivare möten.

”Pennpojken” väg mot världsrekord

Svenska marknadschefer ökar budgeten 2017 – men övergången till digitala medier går långsamt

Marknadschefskongressen i november 2017 – En heldag med framtidsfokus på turné till Stockholm, Göteborg och Malmö

Fyra saker transformativa ledare gör

SKILLNADEN MELLAN NÖJD OCH LOJAL KUND KOSTAR DITT FÖRETAG PENGAR!
…kanske hundratusentals, eller t.o.m. miljontals kronor

Nya trenden: Organiserade nätverk. – en unik knutpunkt

Marknadsförarens parlör 2017. Från buzzwords till fraser med mening

Automatisera framtiden

ÄR NI I FRAMKANT?

VARUMÄRKESMÖTET

Scandic – ett möteshotell i högsta klass. Helene Arvidsson om strategier och struktur när det kommer till möten.

VAD VÄNTAR DU PÅ? DIGITALISERA NU ELLER FÖRLORA ALLT!

FINN FEM FEL

”Detta är briljant, men kunden kommer aldrig att gå med på det ”

Svaret är enkelt!

THE END OF THE EXPERT

REKLAMFÖRAKTET

Viktigt att tänka på när du väljer konferenshotell. Tänk noga igenom syftet och se till att boka tidigt.

YTA ELLER PSYKOLOGI?

BUSINESS TO CONSUMER – UTVECKLA DIN SÄLJORGANISATION

Övervinn reklamtrötthet

Ägardirektiv – ägarnas möjlighet att tydliggöra sin vilja

VAD HINDRAR SMÅ BOLAG ATT UTVECKLAS OCH VÄXA? FÖRUTOM ATT SKAFFA KAPITAL?

Historisk digitalisering

Stora utmaningar för dig som säljer via återförsäljare!

MITT AFTONBLADET.SE ÄR INTE SAMMA SOM DITT AFTONBLADET.SE

Ny undersökning visar: PRODUKTMEDIA ÄR EN AV DE STARKASTE REKLAMBÄRARNA

VÄLPLANERAD PR & KOMMUNIKATION – eller först när Uppdrag granskning ringer?

Tillhör du de 4 procenten?

FRAMGÅNG FÖR ALLA PARTER I MÅNGFILIAL- & FRANCHISEFÖRETAG

HUR FÅR MAN UTMÄRKELSEN ”NÖJDAST KUNDER” FRÅN SVENSKT KVALITETSINDEX (SKI) - SJU ÅR I RAD?

Värderingarna styr hur dina kunder förblir dina kunder.

Slaget om Kundlojaliteten

Så når du omnikanalsnirvana.

Marknadschef, hur modig är du?

Ökad lönsamhet via värderingstyrd franchise.

Impossible? It is possible.

Så hanterar du den nya köpprocessen inom B2B

Från ruinens brant till miljardomsättning via franchise – en kostnadsfri bok från Madicon

”Ett framgångsrikt event börjar med att förstå målgruppen”

VÅGA GÅ BORTOM KUNDVÅRDSSYSTEM

VIVA DIGITALA KUNDER!

Madicon

Ledarskap i konfliktsituation


Många känner igen sig i situationer där personalen börjar prata bakom ryggen på varandra. Har svårt att samarbeta. När kafferasterna blir stela tillstä...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa