Fredagen den 24 mars 2017 - klockan 23:04

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 6
17/3 2017 • Årgång 59

Att vilja kyrkan väl – en kärleksförklaring


Johan Hansson:
Avförtrollning
Har en alltför rationell värld lämnat ett sådant tomrum efter sig, så att tron på olika väsen åter börjar få fäste? – Frågan ställs av Johan Hansson, komminister i Stigtomta-Vrena församling, som också menar att saknaden av mysteriet och helighet därför är ett av den svenska evangeliska kristenhetens problem idag. Kyrkan står inför utmaningen att möta den andliga längtan som finns idag, vilket hon gör när hon tydligt förvaltar den kristna trons mysterium.

Christian Braw:
Dikten spänner seglet
Med anledning av att Katarina Frostenson förra året fick Nordiska rådets litteraturpris för diktsamlingen Sånger och formler gör Christian Braw, präst och docent, en kort analys av hennes diktning och hur tron lyser fram i den.

Frank Orton:
Ukrainskt kyrksilver i Sverige – finns det mer?
Den här artikeln ägnas främst Ivan Mazepa, berömd kosackhövding och tsar Peters förtrogne och hans frikostighet gentemot den grekisk-ortodoxa kyrkan, som han under ett skiftande liv obrottsligt höll sig till, en frikostighet med en oväntad svensk anknytning. Frank Orton har varit domare, ombudsman mot etnisk diskriminering och är visiting Professor vid the Györ Faculty of Law, Ungern.


REFLEX
Berth Löndahl om våra ordrikedomar


För predikan:
Jungfru Marie Bebådelsedag (Stig Norin)
Femte söndagen i fastan (Alf Westergren)
Palmsöndagen (Mikael Löwegren)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg