Lördagen den 1 oktober 2016 - klockan 06:52

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORALTIDSKRIFT
Nr 20
30/9 2016 • Årgång 58


Ledare:
Inför den 31 oktoberBengt Holmberg Evangelisterna VI. Slutsatser
I den sjätte och avslutande artikeln om de fyra evangelisterna sammanfattar professor Bengt Holmberg de tidigare.

När den muntliga traditionen funnits och fungerat i en generation och de ursprungliga ögonvittnena närmar sig livets slut och de Kristustroendes antal vuxit snabbt på många olika, nya ställen, blir det nödvändigt att fasthålla och ge vidare den levande traditionen i skriftlig form.Egil Sjaastad Norska kyrkan och enkönat samliv
I denna artikel ges en sammanfattning av debatten om homosexualitet i Norska kyrkan under de senaste decennierna. Efter debatt och beslut nåddes en preliminär slutpunkt vid Kyrkomötet våren 2016. Det är nu öppet för kyrklig vigsel av samkönade par, och en liturgi förbereds nu i överensstämmelse med detta. Förutsättningen för beslutet var att kyrkoanställda med en klassisk syn skall ha rätt till att reservera sig. Frustrationerna bland konservativa präster och lekmän/»misjonsfolk» är stora, och olika tankar diskuteras när det gäller att komma vidare.

Egil Sjaastad (f. 1949) var rektor vid Fjellhaug Internasjonale Högskole (FiH) Oslo 1986–1999. Han är nu docent i praktisk teologi vid skolan. FiH ger bachelor-och masterexamina i teologi och mission.Peter Bexell Yngve Brilioth – gudstjänstförnyare, 
katolsk, tillbakablickande?
Maria Eckerdals avhandling En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942 har den dubbla ambitionen att med nya källor redovisa ett liturgiskt reformprogram – praktisk teologi – och en ecklesiologi – systematisk teologi. Hon vill visa hur Brilioths kyrkosyn kan förstås som ett liturgiskt program; som sådant är detta uttryckt i kyrkolivet, särskilt i mässan, och...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg