Torsdagen den 23 oktober 2014 - klockan 05:01

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 21
10/10 2014 • Årgång 56

Ledare:
»Guds kyrka och församling i vårt rike»

Christian Braw:
Missbruksartiklarna 26–28 i Augsburgska bekännelsen
Här följer den andra artikeln om Missbruksartiklarna i Confessio Augustana, där docent Christian Braw kommenterar bekännelsens tre sista artiklar, 26–28. Där diskuteras frågor om förtjänst inför Gud, skillnaden mellan sedvanerätt...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 21/2014

»Guds kyrka och församling i vårt rike»

Elva romerska katoliker, akademiker och präster, har blivit upprörda över hur Uppsala ärkestift firat minnet av att det i år är 850 år sedan munken Stefan från Alvastra som den förste vigdes till ärkebiskop i Uppsala. Firandet med gudstjänster och utställningar har skett under devisen: Från Stefan till Antje. I den utställning som kan beses i Domkyrkan kan man få läsa att Svenska kyrkans historia går tillbaka till 800-talet nä...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg