Onsdagen den 18 januari 2017 - klockan 02:38

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 1
5/1 2017 • Årgång 59


Kristi kyrka – dess rötter och krona


Oloph Bexell:
Om Svenska kyrkan under 1900-talet

Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, tecknar nedan några grundläggande drag i Svenska kyrkans nuvarande gestaltning. De viktiga årtalen i framställningen är kursiverade. Artikeln är uppdelad så att den avslutande delen kommer i SPT 2/2017.

Tony Larsdal:
By heart – liturgin utantill

Likaväl som skådespelare lär sig rolltexterna utantill så bör prästen kunna liturgin by heart för att ha god kontakt med de församlade men också själv vara närvarande i orden, menar Tony Larsdal, präst i Kungsbacka församling och översättningssamordnare på Svenska Folkbibeln.

Johannes Hellberg:
Är inte Herren kung på Sion?

I Gamla testamentet är talet om Guds makt central och beskrivs mer som kungens makt än som despotens eller diktatorns makt. Det handlar om att uppehålla rätten för den svage, skydda invånare mot yttre fiender. Förmågan att göra detta hänger samman med Guds makt över andliga/numinösa makter som hotar, inte bara den enskilde, utan hela skapelsen. Johannes Hellberg är adjunkt vid Församlingsfakulteten och undervisar i hebreiska och Gamla testamentets exegetik.

REFLEX
Ann Lång om tron allenaFör predikan:

Andra söndagen efter Trettondedagen (Carl-Johan Axskjöld)
Tredje söndagen efter Trettondedagen (Markus Leandersson)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg