Tisdagen den 23 maj 2017 - klockan 12:49

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 10
12/5 2017 • Årgång 59


Teser om teserna


Staffan Ljungman:
Bikten och boten – ett kyrkans kännetecken
Jesus har sagt »att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder», en makt som han lagt i lärjungarnas händer. Eftersom syndernas förlåtelse är vägen till evigt liv och salighet är botens sakrament livsnödvändigt. Som ett strålande bevis på Guds barmhärtighet i Jesus Kristus är och förblir det ett av Kyrkans kännetecken. Om detta skriver Staffan Ljungman, präst och författare, i denna den fjärde av artiklarna om Kyrkans kännetecken.


Sture Hallbjörner:

Nåd och nåden
Vad är nåd? Frågan aktualiseras av det nyligen hållna präst- och diakonmötet i Göteborg. Vad som där sades om nåden har redan mött kritik i SPT:s spalter. Prosten, teol. lic. Sture Hallbjörner visar här hur nåden ger uttryck för Guds väsen. Den hör till uppenbarelsen av Gud. Som sådan är den självklar, evig, utan gränser, inte villkorad, inte föränderlig, inte greppbar och inte möjlig att förstå för intellektet men möjlig att ta emot.


Mikael Löwegren:

Bevara den andliga enheten – om varför kyrkan behöver gudstjänstböcker, II
I denna andra och avslutande del av Mikael Löwegrens artikel om den andliga enheten skriver han bl.a. att lika lite som det finns en nytestamentlig församlingsordning finns det en nytestamentlig gudstjänstordning. Slutsatsen blir, att för att bevara kyrkans sanna enhet behövs gudstjänstböcker med fullödiga ordningar som uttrycker kyrkans tro. Författaren är präst i Ljungby.


REFLEX

Per Dahl undrar över vad som skall öppna våra ögon


Svar och genmäle om präst- och diakonmötet i Göteborg


För predikan:
Kristi Himmelsfärds dag (Tor Ekwall)
Söndagen före Pingst (Marco Aldén)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg