Måndagen den 25 juli 2016 - klockan 23:54

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORALTIDSKRIFT
Nr 14/15
8/7 2016 • Årgång 58


Definition av folkmord

Diognetosbrevet: Om det kristna martyriet

Johan Thelin:
Sommarhälsning från SPT


Luca Cesarini:
Sverige får sitt andra helgon


Den 15 mars kom beskedet från Vatikanen: Elisabeth Hesselblad (1870–1957) helgonförklaras den 5 juni 2016. Händelsen är unik: det är första gången sedan år 1391 som en svenska helgonförklaras. Den första var heliga Birgitta av Vadstena (1303–1373). Luca Cesarini, komminister i Torestorp, var med om den unika händelsen i Rom.


Anna Greek:
Maria Elisabeth Hesselblads helgonförklaring – några intryck


En liten delegation från SSB bjöds av Birgittasystrarna i Rom att närvara vid helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad. En av delegaterna var universtitetslektor Anna Greek. Här skriver hon ett resebrev om sina upplevelser.


Bengt Holmberg:
De fyra evangelisterna I.Ganska nära Jesus


Professor Bengt Holmberg inleder här en serie artiklar om de fyra evangelierna, om författarna, om deras trovärdighet och om den historiska miljö i vilken skrifterna tillkom. I denna första artikel bemöter han den kritik som ofta fälls över dem och de brister på historisk trovärdighet som påstås belasta dem. I de fyra efterföljande artiklarna kommer han att beskriva evangelisterna, en efter en och i den avslutande artikeln knyter han samman artikelserien med några avgörande slutsatser.


Mikael Löwegren/Mikael Isacson:
Kyrkohandboken – en katolsk liturgi för en katolsk kyrka?


Den 23 maj försvarade Maria Eckerdal sin avhandling »En katolsk liturgi för en katolsk kyrka: Yngve Brilioths liturgiska reformsträvande 1914–1942» Mikael Löwegren, komminister i Ljungby Maria församling och Mikael Isacson, teol. dr och kyrkoherde i Lilla Edets pastorat, har läst avhandlingen och...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg