Tisdagen den 19 oktober 2021 - klockan 14:24

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 20
8/10 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE

Befria kyrkan från den administrativa överbyggnaden!


ARTIKLAR

Biskopens visioner – intervju med biskop Fredrik Modéus
SPT:s Markus Leandersson intervjuar här biskop Fredrik Modéus om hans bok En kyrka värd namnet, om hur denne ser på utvecklingen i Svenska kyrkan. Modéus har till årets kyrkomöte även motionerat om en »förenklingsutredning» – en motion som ligger i linje med vad SPT berört i åtskilliga ledare och även berört i artiklar om NPM.

TORBJÖRN ARONSON

Ett nytt kyrkligt landskap i Sverige
Hur utvecklas kristenheten i Sverige? Den vanliga bilden är dyster, men Torbjörn Aronson, teol. och fil. dr, docent i kyrkohistoria, nyanserar här utvecklingen och visar att den varken är så entydig som den ofta uppfattas eller så negativ. Det finns även klart positiva tendenser, vilket statistiken visar.

MARIA LÖFBERG

Mission – angelägnare än på länge
Mission är angeläget. Också i vårt eget land. I denna engagerade artikel pläderar skribenten, organist i Falkenberg och medlem i SPT:s redaktion, för att som församling, som personal, medarbetare och engagerat kyrkfolk leva missionerande, öppna för sökare och frimodiga i vittnesbördet om Jesus Kristus. På ett sätt handlar det mindre om metoder utan mer om viljan och att då finna de möjligheter som öppnas.

HANS S.A. ENGDAHL

Svenska kyrkans eskatologiska nu, II
Svenska kyrkans dagsläge innebär såväl bekymmer som möjligheter. Författaren fortsätter här sin övergripande analys av vad kyrkan förlorat under det senaste seklets enorma förändringar men reflekterar också över vilka möjligheter hon har. Det är en träffande och inte alltid bekväm beskrivning som ges, en beskrivning där Svenska kyrkan ses inte bara inifrån utan också på den distans som författaren har utifrån sitt perspektiv som professor vid University of the Western Cape i Kapstaden.

REFLEX

Maria Löfberg öppnar för alla


KOMMENTARER

Vigseltvång och partipolitiska dimridåer
Kyrkovalet – en kort kommentar


FÖR PREDIKAN

GUNNAR HYLTÉN-CAVALLIUS
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet


HANS LINDHOLM

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom