Fredagen den 18 april 2014 - klockan 20:38

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT Nr 8
11/4 2014 • Årgång 56


Ledare:
Dags att vakna ur majoritetssömnen


Kerstin Persson:
I min bokhylla: Bo Giertz Kyrkofromhet

SPT har bett ett antal personer att skriva om en bok som betytt mycket för dem och reflektera över om varför den var viktig och om den fortfarande är det. Först ut var Roland Kristensson, som skrev om Gunnar Rosendals Vårt katolska arv (SPT nr 7/2014). Här följer den andra i serien av omläsningar: Kerstin Persson, teol...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 8/2014

Dags att vakna ur majoritetssömnen

Ett vårtecken bland andra är kyrkokansliets presentation av det gångna årets »siffror», dvs. hur många som under året har gått ur Svenska kyrkan och hur många fler som valt bort dop, konfirmation, kyrkvigsel, begravning och inte minst kyrkogång. Siffrorna är alltid beklämmande, i år mer än på länge, med ett bortfall på 90 000 medlemmar under 2013 och lägre procent barndop av nyfödda än på de senaste 800 åren.

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Just nu!
Provprenumerera på fyra nummer för 50 kr
(senast 15 juni).

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Just nu!
Provprenumerera på fyra nummer för 50 kr
(senast 15 juni).

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg