Onsdagen den 20 september 2017 - klockan 14:52

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 19
15/9 2017 • Årgång 59


Från kyrkoråd till kyrkomöte – en valfråga


Yngve Kalin:
Så gick det till. Hur pastoraten blev prästernas arbetsgivare och Svenska kyrkan fick direktval
Yngve Kalin, komminister em., Hyssna, var ledamot av kyrkomötet 1995–2001 och deltog således i det kyrkomöte som 1999 fastställde den kyrkoordning som fortfarande reglerar Svenska kyrkan. Här minns han två ödesdigra beslut, som i grunden förändrade kyrkan. Artikeln kommenteras på ledarplats.

Martin Jonsson:
Att bygga församling
Hur bygger man församling? I denna andra artikel om det pastorala församlingsbygget delar Martin Jonsson, präst i Apelvikshöjds kyrka i Varberg, med sig av sina erfarenheter av att bygga församling med söndagens gudstjänst i centrum, med ett aktivt böneliv och där undervisningen och diakonin lever. Kristen tro levs och närs i en gemenskap. Det går inte att överleva som kristen på egen hand. Därför är uppdraget att leva och forma församlingens liv svårt att överskatta.

Maja Ekström:
»Här är vi alla döda» – om 1900-talets lekmannamystiker i Gamla stan, II
I denna andra och avslutande del om Flodbergskretsen visar teologie master Maja Ekström på, dels den omfattande brevväxling som förekom mellan medlemmarna, dels på hur den djupa gudserfarenheten och utblottelsens väg var en samlande faktor för gruppen. Kretsen har, visar det sig, haft större och mer avgörande påverkan på kyrkans andliga liv i dagens Sverige än man kanske först anar.

REFLEX
Per Dahl funderar över någonstansare och varsomhelstare


För predikan:
Femtonde söndagen efter Trefaldighet (Åke Eldberg)
Den helige Mikaels dag (Yngve Kalin)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan