Fredagen den 21 november 2014 - klockan 19:53

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 24
21/11 2014 • Årgång 56

Ledare:
HHN – Herrens Heliga Nattvard


Björn Fyrlund
Bekännelse och tolkning i kyrkans rätt
Vilka är kyrkorättens principiella grundvalar? Frågan kan verka abstrakt i överkant, nästan abstrus, men Björn Fyrlund, teol.dr. och komminister i Björketorp, visar i denna recensionsartikel att det är en viktig fråga – i längden faktiskt akut viktig för kyrkan...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 24/2014

HHN – Herrens Heliga Nattvard

Det fanns en tid då deltagandet i Herrens måltid var en mycket allvarlig sak. Den som vågade sig fram till nattvardsbordet skulle vara rätt beredd och på olika sätt ha gjort bot och bättring. Nattvardsförhör, skriftetal och allmänt skriftermål hörde till förberedelserna. Deltagaren måste kunna skilja mellan en vanlig måltid och Herrens heliga nattvard och skulle därför akta sig för att gå fram för ofta. Berättelsen om profeten Elia, som...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg