Fredagen den 25 juli 2014 - klockan 05:38

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORALTIDSKRIFT
Nr 15/16
18/7 2014 • Årgång 56

Ledare:
Åsiktsgemenskap eller gudstjänstgemenskap


Marcus Jakobsson:
Den historiske Jesus enligt utombibliska källor
Vad skulle vi veta om Jesus ifall vi inte hade tillgång till Nya Testamentet och källorna från den tidiga kyrkan? I den här artikeln av kaplanen i Närpes församling i Borgå stift, Marcus Jakobsson, behandlas de icke-kristna källorna utanför Bibeln som på ett...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 15/16/2014

Åsiktsgemenskap eller gudstjänstgemenskap?

Sedan några århundraden tillbaka domineras samhällsdebatten av ett antal ismer. De äldsta och mest framträdande är konservatism, liberalism och socialism. En tid dominerar en åskådning, vid en annan tid en annan. Ibland kan en tid så domineras av en viss åskådning, att eftervärlden sätter likhetstecken mellan den tiden och en viss ism, så exempelvis mellan »1968» och kommunism/socialism. Kyrkan påverkas naturligtvis av det aktuella...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg