Torsdagen den 21 augusti 2014 - klockan 16:01

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 17
15/8 2014 • Årgång 56


Ledare:
Klimatfrågan och teologin i Svenska kyrkan


Markus Hagberg:
Guds hemliga vishet och den heliga Birgittas uppenbarelser

Komministern i Varnhem, Markus Hagberg, tillika redaktionsmedlem i SPT, höll på Societas Sanctae Birgittaes nittiofemte Generalkapitel följande predikan i Vadstena klosterkyrka på den heliga Birgittas himmelska födelsedag, 23 juli. Mellanrubrikerna har lagts till av redaktionen.

Läs mer


L E D A R E NSPT 17/2014

Klimatfrågan och teologin i Svenska kyrkan

I våras kom Ett biskopsbrev om klimatet, riktat till hela Svenska kyrkan och alla i vårt land. Brev och brev, förresten – det slår Romarbrevet flera gånger om i längd och är egentligen en liten bok på 100 sidor, med både förord, Inledning, fem kapitel, avslutande Uppmaningar till en rad olika adressater, fem sidor fotnoter och belägg och sist en avslutande lista med referensmaterial till sådant som Svenska kyrkan publicerat om klimatfrågan från 1989...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg