Fredagen den 21 juli 2017 - klockan 22:42

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 14/15
7/7 2017 • Årgång 59


Att fira mässa som det faller en in


Carl Axel Aurelius:

Kärlekens gärningar – tecknen efter andra tavlan
Biskop em. Carl Axel Aurelius skriver om kyrkans glömda kännetecken – de som är efter andra tavlan – om kärlekens gärningar. I vår tid, vars främlingskap för kristen tro blivit alltmer påtaglig, har dessa blivit desto viktigare. De behövs för att den vilsna människan ska våga sig in i den gudstjänstfirande församlingen för att ta del av dess tro och liv, ty kärlekens alla gärningar kan »hyvla ner trösklarna» in till det heliga. Detta är den åttonde och näst sista artikeln i serien om Kyrkans kännetecken.

Bo Johanneryd:
Griftetalet
SPT:s serie kring kasualtalen avslutas med att vår redaktionsmedlem, komministern i Ljungby, teol. dr Bo Johanneryd delar med sig av erfarenheter kring griftetalet. Där som i all förkunnelse är Jesus i centrum.

Christian Braw:
Den mest oförutsedde
Christian Braw, präst och docent, skriver här om Peter Lorenz Sellergren och dennes omvändelse från rationalism och alkoholism till ett nyktert liv i Kristi nåd. Sellergren, som av egen erfarenhet visste vad anfäktelse var, kom att lära ut hur man kämpar den goda kampen till seger. Till kyrkan och prästgården i Hälleberga, där han verkade till sin död, kom andligt hungrande för att få vägledning och tröst.

Olof Andrén:
Simul iustus et peccator – syndare och rättfärdig
I denna artikel går Olof Andrén till Luther själv för att bättre förstå hur en människa samtidigt kan vara syndare och rättfärdig. Olof Andrén är teol. jubeldoktor, prost och senior cleri samt har varit kyrkoherde i Gävle Heliga Trefaldighet. I samband med sin 101-årsdag i januari i år predikade han och celebrerade mässan i S:t Ansgar i Uppsala.

Colin Podmore:
The Society och Forward in Faith
Colin Podmore är direktor för Forward in Faith, en rörelse inom Church of England som samlar dess anglokatolska medlemmar. Här presenterar han bakgrunden till bildandet av The Society, som etablerades i samband med den engelska kyrkans beslut att öppna biskopsämbetet för kvinnor. Artikeln är intressant inte minst som jämförelse med hur Svenska kyrkan valt att lösa frågan som präst- och biskopsvigning av kvinnor.

REFLEX
Gunvor Vennberg diktar i sommartid om den pastorala idyllen


För predikan:
Sjätte söndagen efter Trefaldighet (Tom Randgard)
Kristi Förklarings dag (Hans Lundaahl)
Åttonde söndagen efter...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan