Lördagen den 27 augusti 2016 - klockan 22:24

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORALTIDSKRIFT
Nr 17
19/8 2016 • Årgång 58

Ledare:
Att veta eller inte veta – det är frågan


Bengt Holmberg:
Evangelisterna III. Lukas, historikern
Här följer det tredje avsnittet av professor Bengt Holmbergs serie om de fyra evangelisterna. Han har nu hunnit fram till evangelisten Lukas.

Johan Herbertsson:
Med dina trogna i alla tider
Med stor kärlek skriver Johan Herbertsson om dem som gått före oss och vilar på kyrkogården efter arbete och kamp. De vittnar om den trons och bönens gemenskap med Jesus som bar dem genom livet och kommer att bära dem genom domen in i Guds rike. De är döda för världen, men de lever i Kristus som genom alla tider samlar åt sig ett folk och lovsången till Hans ära skall aldrig upphöra. – Johan Herbertsson är präst och teol. dr med rötterna i Karl Gustav i sydvästra Västergötland.

Kjell O. Lejon:
Behövs lutheraner? Reflektioner efter några intervjuer med amerikanska lutheraner
Under en vistelse i USA för en tid sedan genomförde professor Kjell O. Lejon, rektor vid Johannelunds teologiska högskola, några semi-strukturerade intervjuer med amerikanska lutheraner, samtliga prästvigda, de flesta akademiskt verksamma, andra verksamma som församlingspräster. Några tillhörde den större och mainline-orienterade Evangelical Lutheran Church of America (ELCA), som i sin samfundshistoria återfinner den svenskpräglade Augustanasynoden (som var eget samfund till 1962), andra tillhörde den mer konservativa Lutheran Church – Missouri Synod (LCMS), med tyskpräglad tidig historia.

Anders Brogren:
Biskopsvigning i Riga
Som tidigare meddelats i SPT 13/2016 har Hans Jönsson den 3 juni valts till biskop i Lettland. Nu har han också blivit vigd till biskop. Vår redaktionsmedlem Anders Brogren rapporterar här från biskopsvigningen.

REFLEX
Johan Thelin om svenska värderingar

För predikan:

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg