Fredagen den 25 april 2014 - klockan 01:56

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT Nr 9
25/4 2014 • Årgång 56

Ledare:
Från ämbete till tjänst


Björn Fyrlund:
Paradoxens utmaning
»Frågan är nu om det är möjligt att kunna gestalta en enad uppslutning kring ett program [för kyrklig förnyelse och trons fördjupning] i denna individualiseringens och subjektivitetens era. Jag vågar tro det.» Så ställer Björn Fyrlund, teol.dr och komminister i Hindås, uppgiften för sig.


Bengt...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 9/2014

Från ämbete till tjänst

För snart sextio år sedan utgavs på Biskopsmötets uppdrag en liten skrift med titeln Prästs ämbetsplikt (Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag 1955). Skriften utgör i allt väsentligt en sammanställning av då gällande lagar och förordningar om prästens kall och prästämbetets plikter. Det som citeras är kyrkolagen, gällande lagstiftning i kyrkliga ärenden och kungliga cirkulär med bestämmelser om allt från kyrkobokföring...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Just nu!
Provprenumerera på fyra nummer för 50 kr
(senast 15 juni).

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Just nu!
Provprenumerera på fyra nummer för 50 kr
(senast 15 juni).

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg