Måndagen den 1 september 2014 - klockan 13:12

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 18
29/8 2014 • Årgång 56


Ledare:
Hur återfår Guds Ord sin auktoritet i vår kyrka?

Nacka församling får bygga moské

Martin Lindh:
Samtidens utmaningar och 
biskoparnas klimatbrev
»Även om biskopsbrevet inte handlar om en traditionellt kyrklig teologisk fråga, måste ändå skapelsen, naturen och mänsklig solidaritet ses som viktiga och grundläggande teologiska frågor för en...

Läs mer


L E D A R E N


 

SPT 18/2014

Hur återfår Guds Ord sin auktoritet i vår kyrka?

Att ha något eller någon som auktoritet innebär att man utan föregående diskussion eller förhandling tillerkänner den instansen eller personen rätten att normera ens eget tänkande och handlande. Följaktligen är man djupt intresserad av att veta vad auktoriteten vill och säger, och vill ta emot det som rättesnöre och måttstock för sitt liv.

Ett välkänt exempel på denna hållning är relationen mellan...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg