Söndagen den 21 december 2014 - klockan 13:07

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 26
19/12 2014 • Årgång 56

Oxen och åsnan – en juldagspredikan


Bengt Holmberg:
Arbetsredskap och livsmedel– Bibeln i prästens liv
Prästbrödraskapet Societas Sanctae Trinitatis i Göteborgs stift bad prästen och NT-professorn Bengt Holmberg (redaktör för SPT till och med detta nummer) att tänka högt om hur en präst relaterar till Bibeln under rubriken ovan. Det har nu blivit denna artikel, där...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 26/2014

Oxen och åsnan

Oxen och åsnan har vi många gånger mött vid krubban – den kristna konsten återger dem ständigt tillsammans med Josef, Maria och Barnet, herdarna och de vise männen, de vilar där med hela sin djuriska självklarhet, man får intrycket att de kommer att stanna sedan alla de andra har gått.

Sjuhundra år före hans tillkommelse som människa konstaterade Jesaja att oxen och åsnan känner sin herres krubba (1:3). Deras beteende var något av en uppenbarelse, inte dä...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg