Tisdagen den 31 maj 2016 - klockan 21:50

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORALTIDSKRIFT
Nr 11
27/5 2016 • Årgång 58


Ledare:
Återerövra gudstjänstglädjen


Niklas Adell:
Kyrkan och staden
För något år sedan övergick jordens befolkning från att i huvudsak ha varit landsortsbor till att bli stadsbefolkning. Megastäder runt om på jorden växer så att det knakar och landsbygden avfolkas. Rent reflexivt tänker vi oss staden som farlig och ond och landsbygden som idyllisk och fredlig, men Niklas Adell, komminister i Linköping, visar att staden är på gott och ont – Guds vackraste avbild och ondskans boning på en och samma gång.


Marco Aldén:
Ett postsekulärt Sverige?
Religionen sägs vara på väg tillbaka i det svenska medvetandet. Från att ha varit bannlyst i det offentliga samtalet och hänvisat enbart till det privata så har religionen återkommit, inte minst i det kulturella livet. Joel Halldorfs bok »Kyrkan på torget», som är en samling texter från dagspressen, driver tesen om att Sverige nu är ett postsekulärt land. Är det verkligen så och hur yttrar det sig i så fall i ett svenskkyrkligt församlingsliv? Den frågan ställer sig komministern i Bunkeflo och aKF:s arbetssekreterare Marco Aldén i denna recensionsartikel.


Rune G. Svensson:
Kristi preexistens och kyrkan såsom Kristi kropp
Sambandet mellan Kristi preexistens, kyrkan såsom Kristi kropp, och omsorgen om de minsta hör samman. Det visar Rune G. Svensson, f.d. kyrkoherde i Höör, i denna artikel.


REFLEX
Markus Leandersson om skattjakt


Pressklipp & Noterat:
Svenska akademins, Vitterhetsakademiens och Musikaliska akademins yttranden över kyrkohandboksförslaget


För predikan:
Andra söndagen efter Trefaldighet (Dag Sandahl)
Tredje söndagen efter Trefaldighet (Gösta Mellberg)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg