Lördagen den 25 oktober 2014 - klockan 14:37

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 22
24/10 2014 • Årgång 56

Ledare:
Handboksrevolten

Christian Braw:
Eftertankar om Confessio Augustana och nuläget
I det tredje årtusendets första århundrade är mycket försvunnet som var självklart i Augsburg 1530. Det finns inte längre något Heligt romerskt rike av tysk nation. Som politisk ideologi är universalteokratin stendöd. Kurian kan inte längre vädja till en kejsare att utföra dess dom...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 22/2014

Handboksrevolten

Handboksrevisioner måste ta tid. Det visar även den svenska kyrkohistorien, där man finner förslag efter förslag på olika förändringar i sättet att fira gudstjänst och utföra kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel och begravning, innan en slutprodukt efter noggrant övervägande blir antagen som gällande ordning för hela kyrkan. Det måste vara så. Kyrkans gudstjänstböcker är, som det uttrycks i Kyrkordningen, av kyrkan »bejakade dokument». De...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg