Söndagen den 20 juni 2021 - klockan 09:01

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 12
18/6 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE

När apostlarnas kallelse blir administratörernas uppgift


ARTIKLAR

STEN HIDAL
Skalden på biskopsstolen
Esaias Tegnér tillhör den svenska kultur- och lärdomshistorien. Och kyrkohistorien. På många sätt var han en representant för sin tid, för artonhundratalets teologiska inriktning, för den svenska poesin och litteraturen. Sten Hidal, professor em. i Gamla Testamentets exegetik i Lund, ger oss här insikt i Tegnérs mångsidighet och betydelse – Tegnér som var professor i grekiska, biskop i Växjö, riksdagsman, poet och författare. Artikelförfattaren har nyligen utkommit med en bok om Tegnér, Tegnér och kristendomen (2020).

KARL ERIK TYSK

Moralens kraftiga uppsving
Inom kyrkan har det skett en förändring från nåd till moral, från trons betydelse till moralens förhållningssätt. Men detta är inte den kristna trons avgörande innehåll. Om man gör det dubbla kärleksbudet som normerande leder det till sist kyrkan vilse. I denna tredje artikel om förändringarna i Svenska kyrkan visar här kyrkoherde em. Karl-Erik Tysk på hur moraliska frågor kommit att dominera.

NIKLAS ADELL

Reformismens väg. Om socialdemokratin och kyrkan, II.
I fortsättning från förra numret följer här andra delen av Niklas Adells kommentarer till Jesper Bengtssons bok Reformismens väg, om socialdemokratin och kyrkan, en bok om socialdemokratins strävan att få kontroll över Svenska kyrkan och i praktiken göra henne till en spegling av partiets åsikter och samtidens opinioner.

REFLEX

Maria Löfberg roar sig med att vara ledig på sin lediga dag


FÖR PREDIKAN

LENNART JOHNSSON
Midsommardagen


BO JOHANNERYD

Den helige Johannes Döparens dag


KARL-HENRIK WALLERSTEIN

Apostladagen

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom