Fredagen den 21 oktober 2016 - klockan 23:50

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 21
14/10 2016 • Årgång 58

Ledare:
Rötan i Svenska kyrkan


Biörn Fjärstedt:
Ny missionstid
Oron över församlingars utslocknande, gudstjänster som inte längre firas och frånvaron av församlingsprästen som inte längre finns eller bor långt borta, är stor i Svenska kyrkan. Det är en ny missionstid men hur missionerar man i ett postkristet land?

Biskop em. Biörn Fjärstedt reflekterar i denna artikel över församlingsdöden utifrån gotländska perspektiv.

Peter Wickström:
Närvaro och engagemang – att vara kyrka på landsbygden. 1

Med utgångspunkt från Presence and Engagement, ett engelskt nationellt program om kyrkans arbete i multireligiösa områden, funderar Peter Wickström över vad det är att vara kyrka på landsbygden i församlingar som är på väg att förlora sin identitet, sin tillit och sin uthållighet.

Detta är första delen av artikeln. I den andra, som kommer i nästa nummer, landar Peter Wickström i konkret tillämpning av sina teser i den småländska myllan.
Peter Wickström är kontraktsprost i Njudungs kontrakt och kyrkoherde i Vetlanda.


Dan Sarkar:
Om dopundervisning för invandrare
I SPT nr 19 inleddes en serie artiklar om hur evangelisk-katolsk tradition ska kunna överleva i Svenska kyrkan, när många av de nyprästvigda som kommer ut till tjänst i församlingarna, har ingen eller liten erfarenhet av hur man gör och vad det hela går ut på.

Serien inleddes med att Staffan Ljungman, Osby, skrev om begravningsgudstjänsten. I denna artikel beskriver Dan Sarkar, komminister i Broby, hur han tillämpar dopundervisning och dop i sin församling. Han gör det utifrån sitt möte med muslimer som vill bli kristna. Med tanke på hur långt borta från kristen tro och erfarenhet som många svenskkyrkliga familjer idag...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg