Fredagen den 20 oktober 2017 - klockan 01:36

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 21
13/10 2017 • Årgång 59


Kyrkans partipolitiska fångenskap


Bengt Holmberg:
Om en kristen hållning till lidandet
Vid Oasrörelsens sommarmöte i år i Varberg höll professor em. Bengt Holmberg ett uppmärksammat föredrag för präster och pastorer, om varför tron på Jesus Kristus och ett liv i hans efterföljd så lätt leder till hat och förföljelse från omgivningen. Artikeln utgår från aposteln Petrus svar till de kristna i Mindre Asien. Vad de fick uppleva av förföljelse får kristna i många länder uppleva också i dag. Och en rätt herde ska kanske rentav räkna med att bli slagen.

Martin Landgren:
Den skillnad som utgörs av hoppet
Att leva med eller utan hopp gör skillnad. Här diskuteras utifrån exempel från film, litteratur och framför allt den amerikanske filosofen Richard Rortys essä Antiklerikalism och ateism, vad som händer i en värld som förlorat hoppet. I ljuset av detta framstår det kristna hoppet som något oerhört intressant. Kyrkan är mitt i vår samtid en hoppets gemenskap, vilket är djupt radikalt i vår tid. Hoppet utgör all skillnad i världen. Martin Landgren är komminister i Ulricehamn.

Peter Wickström:
Trons paradoxer och ledarskap
Med utgångspunkt i den kristna trons nödvändiga paradoxer funderar kyrkoherden i Vetlanda, Peter Wickström, över ledarskapet i kyrkan. Vilka konsekvenser får den förändrade organisationsstrukturen med allt större pastorat för ledarskapet i kyrkan? Skribenten menar att de problem som uppstår i de nybildade enheterna har sin grund i att vi inte förstått att den ökande komplexiteten fordrar nya sätt att leda. Fler blir inblandade i det som förut bara rörde några få.

Björn Fyrlund:
Ikonens utmaning
Ikonen är teologi i bild. När ikonen förmedlar trons fundamenta, riktar den vår blick mot det som ligger bakom, mot den himmelska verkligheten, Guds egen. Den uppenbarar hur Gud trätt in i denna värld och försonat världen med sig själv genom Kristus. Ikonen utmanar till att se, upptäcka och söka sig djupare mot de teologiska grundsanningarna. Om detta skriver teol.dr. Björn Fyrlund, präst i Björketorps församling.

REFLEX
Anna Greek i eftervalstankar


För predikan:
Nittonde söndagen efter Trefaldighet (Karl-Henrik Wallerstein)
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet (Gunnar Blidö)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan