Måndagen den 22 september 2014 - klockan 10:09

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
Nr 19
12/9 2014 • Årgång 56


Ledare:
Framåt i tro
Möjlig mångfald?


Gunilla Gren-Eklund:
Birgittas vägledning till helhet, hälsa och läkande
SPT har bett att få återge den meditation som professorn emerita i indologi, dr Gunilla Gren-Eklund, Uppsala höll i Vadstena klosterkyrka den 21 juli 2014 på Societas Sanctae Birgittae 95:e Generalkapitel. Som brukligt är utgår meditationer och predikningar under...

Läs mer


L E D A R E N


SPT 19/2014

Framåt i tro

Reträtten är den svåraste och farligaste militära manövern. Under reträtten kan förlusterna bli större än de är i öppen strid. Det är en desillusionerad och kanske också demoraliserad skara som gör reträtt. Vad spelar roll, när slaget ändå är förlorat?

Svenska kyrkan är på reträtt, en gigantisk reträtt. Alla siffror är starkt neråtgående med undantag av utträdestalen. Under de senaste tjugo åren har Svenska kyrkan...

Läs mer
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


PlusGiro 60 05 25 - 0
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Bengt Holmberg
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bengt Holmberg, Bo Johanneryd, Yngve Kalin, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Ylva Willborg