Lördagen den 18 november 2017 - klockan 10:57

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 23
10/11 2017 • Årgång 59Predikans kris och möjlighet


Markus Leandersson:
Predikan och Guds hemligheter
Markus Leandersson, präst i Falkenberg och medlem i SPT:s redaktion, skriver om predikan att den bygger på Ordet, inte på orden. Själva predikoförberedelserna handlar om Guds ord och om dagens nyheter, om bön, pedagogik och retorisk skicklighet. Men också om vilka åhörare vi förkunnar för.


Magnus Magnusson:
Prästen och läran
Magnus Magnusson, präst i Järpås församling, betonar vikten av att prästämbetet återupprättas som ett läroämbete. Det är prästens kallelse att vara Verbi Divini Minister, som med allvar, glädje och frimodighet går in under sitt uppdrag. En präst ska inte vara som folk är mest när det gäller Gud, för en riktig präst är inte folkets tjänare utan Guds Ords tjänare. Hans prioritet måste ligga på det senare, och endast då blir han reellt det han också skulle vara: folkets tjänare.


Mikael Löwegren:
En tillbakablick och en framtidsvision
I arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok i år gjorde Mikael Löwegren ett försök att, som han skriver, sammanfatta flera års läsande, funderande och bedjande om vart den allmänkyrkliga förnyelserörelsen ska gå. Artikeln i sin helhet finns på SPT:s hemsida. Här är en summering av dess innehåll.

 


REFLEX
Johan Thelin om den svåra konsten att vara ingenting


För predikan:
Söndagen före Domssöndagen (Lennart Johnsson)
Domssöndagen (Stig Walldin)
Första söndagen i Advent (Rolf Pettersson)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan