Måndagen den 24 april 2017 - klockan 23:03

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 8
13/4 2017 • Årgång 59


Kristi herravälde över döden
Med livet som insats – en påskreflektion


Kjell Petersson:
Dopet – ett kyrkans kännetecken

Att dopet är ett av kyrkans kännetecken, och markerar närvaron av en kristen gemenskap, betonar Kjell Petersson, medlem av SPT:s redaktion i denna artikel. En konsekvens är därför att det är av stor vikt att beskrivningar av dopet gör rättvisa åt denna heliga handling. Artikeln är den andra i serien om de Kyrkans kännetecken som Luther nämner i Von den Konziliis und Kirchen.


Marco Aldén, Johan Kalin, 
Markus Leandersson:
Förkunnelse vid dop
Att förkunna vid dop är ofta en utmaning. Prästen ska på några minuter säga något substantiellt för en skara människor som ofta är ganska ovana vid kyrkan och kyrkans språk. Inspiration för detta behöver alla präster. I denna sammanställning av tankar och idéer delar Johan Kalin, kyrkoherde i Stenbrohult, Markus Leandersson, komminister i Falkenberg och, Marco Aldén, komminister i Bunkeflo, med sig av tankar, tips och idéer inför doptalen. Alla tre vill betona att det mesta, i alla fall det som är bra, har stulits från andra.


Biörn Fjärstedt:
Tid för omtag i bibelteologin

Bibeln kan inte läggas in på skräpkammaren. Den bärs upp av troende människor utanför de bibelkritiskt fångade kyrkornas sfär och känns fräsch och utmanande på platser där evangeliet vinner ny mark som i Afrika och Bortre Asien. Därför behövs en ny bibelteologi, en sammanhållen uttolkning av Guds besked i de Heliga skrifterna. En sådan är också på väg efter bibelkritikens misslyckande, ett omtag från den första kristenhetens tid. Om detta skriver biskop em. Biörn Fjärstedt.


Anders Alberius:
Återanvändes Kristi kors?

Om korsets historia som relikfragment men också om korsets betydelse som de kristnas tecken framför andra, skriver här den förre domprosten Anders Alberius, f.n. vik. kyrkoherde i Svenska församlingen i London, inför firandet av korsets stora dag, Långfredagen.


REFLEX
Markus Leandersson om nåd i realtid


Öppet brev till biskop Per Eckerdal om präst- och diakonmötet i Göteborg


För predikan:

Andra söndagen i påsktiden (Johan Thelin)
Tredje söndagen i påsktiden (Karl-Erik Tysk)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg