Måndagen den 26 juni 2017 - klockan 05:42

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 13
26/6 2017 • Årgång 59


Rädslan för religion och religiösa friskolor


Magnus Persson:
Korset – ett kyrkans kännetecken

Magnus Persson är pastor i församlingen United i Malmö, som i april hade en konferens om Luthers tankar om kyrkans kännetecken. I den här artikeln visar han på hur Kristi kyrka känns igen på förkunnelsen om Kristus och honom som korsfäst för oss. Det är detta som är i centrum för tro, lära och liv. Men korset är en dårskap i världen, varför det är en fara för kyrkan att i förkunnelsen vilja trubba av korsets udd för att så också undvika lidandet i världen för Kristi skull.

Marco Aldén, 
Martin Fredh, Jonas Lockman-Lundgren:
Förkunnelse vid vigsel
Förkunnelse vid vigsel är inte någon lätthanterlig konst. Fokus ligger för de flesta närvarande på annat än prästens vigseltal. Det gör inte talet mindre nödvändigt, men utmaningen blir desto större. SPT vill hjälpa präster till inspiration för sina vigseltal. Jonas Lockman-Lundgren, komminister i Kalmar, Martin Fredh, komminister i Värnamo och Marco Aldén, komminister i Malmö delar med sig av några tankar och förslag. I SPT nr 8/2017 fanns en motsvarande artikel om förkunnelse vid dop och i ett kommande nummer blir det även en artikel om förkunnelse vid begravning.

Sofia Lilly Jönsson:
68-kyrkan dokumenterad

Johan Sundeens bok 68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 har väckt berättigad uppmärksamhet. I denna recensionsartikel skriver Sofia Lilly Jönsson, frilansjournalist och kulturkritiker i bl.a. Svenska Dagbladet, om en bok vars ärende är angeläget – att beskriva den politiska färgning som kom att prägla Svenska kyrkan under decennierna efter 1968. I boken passerar flertalet av dem som haft centrala positioner som biskopar och forskare präglade av 68 revy, men som recensenten påpekar så är Svenska kyrkans maktelit idag knappast något vänstergarde utan snarare en övre medelklass som pryder sig med vänsterns symbolspråk.

REFLEX
Anna Greek sätter betygFör predikan:

Tredje söndagen efter Trefaldighet (Bertil Hanberger)
Fjärde söndagen efter Trefaldighet (Magnus Magnusson)
Apostladagen (Tord Nordblom)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Markus Leandersson, Berth Löndahl, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin