Torsdagen den 8 december 2016 - klockan 08:53

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 24
25/11 2016 • Årgång 58


Ledare:
Efter påvens besök


Björn Fyrlund:
En Adventshälsning inför julhelgen 2016


Bengt Holmberg:
Ett storverk om ett storverk
I denna recensionsartikel om jubileumsskriften Det stora uppdraget: EFS mission 1866–2016 lyfter Bengt Holmberg, f.d. missionär i Tanzania och professor i Nya testamentets exegetik, upp några aspekter ur det omfattande materialet om Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 150 år av missionsarbete. Skildringen av generationers framgångsrika och ibland inte så framgångsrika mission ger insikter i hur en levande kyrka växer när den verkligen vill ta Jesu missionsbefallning på allvar. Denna del av Svenska kyrkans historia innehåller mycket att glädja sig över och lära sig av.

Karl-Erik Tysk:
Guds avbild ifrågasatt
»Vi lever i en tid då man håller på att tillintetgöra människan som Guds avbild». Så uttryckte sig påven Franciskus, om situationen för emigranterna i Europa. Men hans tal vidgades till att gälla hela samhället, där man överallt raderar ut förståelsen av människan som Guds avbild och därmed också gör avkall på människovärdet. – Karl-Erik Tysk har varit kyrkoherde i Ovansjö.

Johan Thelin:
Kyrkans fyra. 3. Portarna
Johan Thelin fortsätter att berätta om Kyrkan – denna gång om hennes portar – Liturgi, Diakoni, Mission och Martyri.

REFLEX
Gunvor Vennberg om längtan, väntan och tålamod


För predikan:
Andra söndagen i Advent (Christian Braw)
Tredje söndagen i Advent (Anders Brogren)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg