Tisdagen den 28 februari 2017 - klockan 02:15

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 4
17/2 2017 • Årgång 59

Reformationsjubiléet 2017


Fredrik Brosché:
Luthers onda tankar och Kristus
I denna artikel om Luthers kamp med sina onda tankar lyfter författaren fram det nya i dennes kristologi – hur förlåtelse och förnyelse kommer då vi får möjlighet att uppleva Kristi kärlek och Kristi kärlek som Guds kärlek. Författaren visar på att den restlösa kapitulationen inför och överlåtelsen till Gud i Kristus genom Anden är hjärtpunkten i Luthers teologi, en viktig fokus när vi i år 2017 firar 500-årsjubileet av reformationen. Fredrik Brosché är docent och lärare i själavård och religionspsykologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg.


Jan Bergendorf:
Är nattvardens bröd bara en symbol?

Är Kristus närvarande i bröd och vin i bokstavlig mening eller inte, är frågan som Jan Bergendorf ställer i denna artikel. Han visar på hur Luther knyter samman inkarnationen med nattvarden. Inkarnationen betyder att Guds son blev människa, nattvard innebär att Kristus fortsätter att vara människa bland oss. I vår tid behöver vi beakta att Nya testamentet skrevs av och för människor som levde i nattvardens sammanhang. Nattvarden kan därför inte bara ses i ljuset av skriften utan även omvänt: Nya testamentet måste läsas i ljuset av nattvarden. – Jan Bergendorf har varit sjömanspräst och är teol. lic.


Birgit Stolt:
»Amen», »Halleluja» och »Hosianna» under teologihistorisk lupp
I denna recensionsartikel behandlas rubrikens tre ord utifrån en schweizisk doktorsavhandling om Mikroliturgie under kyrkans första tre hundra år. Birgit Stolt är känd för sin Lutherforskning och har bl.a. varit professor i tyska vid Stockholms universitet. Hon är också ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien.


REFLEX
Berit Simonsson om hur tro uppstårFör predikan:

Fastlagssöndagen (Gunnar Hyltén-Cavallius)
Askonsdagen (Niklas Adell)
Första söndagen i fastan (Martin Fredh)

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Bertil Murray, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg