Söndagen den 14 februari 2016 - klockan 21:56

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SVENSK
PASTORALTIDSKRIFT
Nr 3
5/2 2016 • Årgång 58


Ledare:
FolkkyrkoreflexenBerth Löndahl:
Ropet ur djupet och lovsången i höjden – högmässan och livsfrågorna i historia och nutid
Min avsikt är att lyfta fram den helighet och glädje och vånda och tillit som möter i mässans tidlösa ordo likaväl som i dess ibland så slitna formuleringar. Men de är slitna av samma orsak som foten på Petri staty i S:t Peterskyrkan i Rom blänker och skimrar. Otaliga händer har av vördnad rört vid den, en bekännelse till att på Petrus, denna klippa, har Kristus byggt sin kyrka.

Så skriver Berth Löndahl, församlingsherde i Bunkeflo, Malmö och medlem i SPTs redaktion, i denna artikel. Artikeln är ett rop ur djupet och en lovsång i höjden.


Björn Fyrlund:
Närvarons sakrament. En bok om kristendom som ett humanistiskt projekt
Kyrkoherden i Varberg Fredrik Ivarsson har gett ut en bok med titeln »Närvarons sakrament, 25 texter om det heliga mitt ibland oss». Den anmäls här av teol. dr Björn Fyrlund som uppfattar författarens vällovliga syfte att språkligt försöka nå fram till dagens människa och konstaterar att författaren inbjuder läsaren till samtal. Frågorna i denna recension tar fasta på denna inbjudan, men »i ambitionen att hitta ett tilltalande och poetiskt färgat språk och ordkombinationer som överraskar och som bygger på positivt värdeladdade ord, både sekulära och religiösa, brister bearbetningen av och definitionerna av dessa ord och begrepps nya betydelsesammanhang och relation till traditionell förförståelse inom teologins kontext.»


REFLEX
Markus Leandersson om pingstpyntet och Kristihimmelsfärdstårtan

Noterat:
Sanktioner mot USA:s episkopalkyrka
Tro, hopp & förföljelse
Om trons mysterium. Kommentarer till ett domkapitelsbeslut

För...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Johan Thelin
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco Aldén, Anders Brogren, Markus Hagberg, Bo Johanneryd, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Kjell Petersson, Rolf Pettersson, Johan Thelin, Ylva Willborg