Fredagen den 22 oktober 2021 - klockan 17:32

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 21
22/10 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE
Ett riksdagsparti bör vara religiöst neutralt


ARTIKLAR

CHRISTIAN BRAW
Jesus Kristus är – evangelium!
Så självklart och ändå så förlorat. Att Jesus Kristus är evangelium. Författaren, teol. dr och docent vid Åbo akademi, belyser här både bekännelsen till Kristus som Herre, och hur den förträngdes alltmer under slutet av förförra seklet för att ersättas av etik och moral. Evangeliet gick förlorat och in kom Lagen. Men fortfarande bekänner kyrkan denna enda och avgörande sanning: Jesus Kristus är evangelium. Artikeln är en bearbetning av inledningsföreläsningen vid årets dagar »Kyrka och akademi» på Hjelmserydsstiftelsen.

INGRID NORÉN NILSSON

Det ekumeniska samtalet
Det ekumeniska samtalet är praktiskt, en dialog att stå i. Men Ingrid Norén Nilsson, präst i Dalby, Lunds stift, visar här att ekumenik är så mycket mer och så mycket djupare. Bön, lyssnande, omvändelse – en vilja att förstå varandra. Det har nu gått fem år sedan De fem imperativen publicerades i samband med reformationsjubiléet i Lund. I denna artikel genomlyses också dessa och hur vi kan gå vidare utifrån dem.

OLOF NYHLÉN

Konsekvenser av den militära själavården
Svenska kyrkan och Försvarsmakten har en lång historia av samverkan. Under lång tid har den militära själavården varit viktig och självklar, men hur är det idag? Hur uppfattas militärpastorn, och vilka värden kan uppdraget tillföra dels Försvarsmakten, dels Svenska kyrkan? Olof Nyhlén, kyrkoherde i Barnarp-Ödestugu församling samt militärpastor vid Livregementets husarer, K3 i Karlsborg, och själv utlandsveteran, reflekterar i denna artikel över Jan Grimells undersökning Uniformer, identiteter och militära själavårdare – En intervjustudie om prästers erfarenheter av institutionssjälavård i Försvarsmakten. Boken är även recenserad i detta nummer av SPT på sid. 635.

REFLEX

Johan Thelin försöker tåla leken han gett sin in på


KOMMENTARER

Skam den som ger sig – om att avsätta en biskop


FÖR PREDIKAN

STEFAN NORDLANDER
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet


KJELL PETERSSON

Alla Helgons dag


ÅKE ELDBERG

Alla själars dag eller Söndagen efter Alla helgons dag

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom