Måndagen den 29 november 2021 - klockan 16:32

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Annonsavdelningen


2006-09-25

Prislista för annonser i SPT från 1 juli 2018

Tidningen trycks till större delen i två spalter, vardera 61,5 mm. Hela textytans bredd är 128 mm.
Total bredd – enspalt 61,5 mm
Total bredd – tvåspalt 128 mm
Total annonshöjd 181 mm
1/10-sida 61,5 x 32 mm 450 kr
1/8-sida 61,5 x 41 mm 600 kr
1/6-sida 61,5 x 56 mm 770 kr
¼-sida enspalt 61,5 x 86 mm 1100 kr
¼-sida tvåspalt 128 x 41 mm 1100 kr
1/3-sida enspalt 61,5 x 116 mm 1400 kr
1/3-sida tvåspalt 128 x 56 mm 1400 kr
3/8-sida enspalt 61,5 x 123 mm 1600 kr
½-sida enspalt 61,5 x 176 mm 2000 kr
½-sida tvåspalt 128 x 86 mm 2000 kr
2/3-sida 128 x 116 mm 2700 kr
¾-sida 128 x 131 mm 3000 kr
Baksida, hel 128 x 170 mm 3500 kr
Helsida 128 x 181 mm 3700 kr
För annonser på baksidan, utom för hela baksidan, tillkommer 250 kr.
För annonssida i färg tillkommer 2700 kr, det kan delas mellan flera annonsörer (se nedan).

IBLADNING ELLER INHÄFTNING AV BILAGA
Ibladning av bilaga sköts av SPT:s tryckeri, Kph Trycksaksbolaget AB, Kungsängsvägen 21 C, Box 1963, 751 49 Uppsala, 018-781 81 00, dit bilagan levereras. SPT distribueras normalt med adress tryckt på tidningens baksida. När bilaga följer med tidningen, måste man använda kuvert, eftersom bilagan annars ramlar ur. För ibladning av bilaga debiteras 6500 kr, vilket täcker tidningens kostnad för kuvert, etikettering och arbetet att stoppa i tidningen och bilagan i kuvert.

En bilaga kan också häftas in i mitten av tidningen. I så fall är det lämpligt att Kph också får trycka bilagan, så att den trycks på ett papper som passar tryckeriets maskiner. En inhäftad bilaga kan vara helt i svartvitt, med färg på en sida eller med färg på alla sidorna. Inhäftad bilaga inklusive tryck kostar i svartvitt 4500 kr, en sida i färg 7200 kr och med två sidor i färg 9500 kr.

FÄRG
Tryckeriet kan trycka annonser i färg i SPT. En sida med en eller flera annonser i färg kan sättas inne i tidningen eller på baksidan. Det kostar 2700 kr extra. Om två eller flera annonsörer sätter in annonser i färg på samma sida delar de på kostnaden.

SPT:s utskicksupplaga är 1 300 ex. Tidningen utkommer varannan vecka. Vid upprepning av annonser kan rabatter erhållas. 2-3 gånger om året är upplagan 1 600 ex.

SPT behöver inte lägga till moms på dessa priser.

2018-06-11

Marianne Petersson

Krikongränd 2, 165 60 Hässelby
076-80 17 279
spt.annonser@gmail.com


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom